Integrale toegankelijkheid

30 Maart 2023

Integrale toegankelijkheid

"Vanuit mijn vrijwilligerswerk merk ik telkens weer hoe moeilijk het is voor laagopgeleiden om mee te zijn in de eigen administratie." - Karla Persyn, gemeenteraadslid

De Gentse gemeenteraad keurde het Actieplan Integrale Toegankelijkheid goed. Een plan met 32 nieuwe acties om de toegankelijkheid in onze stad te vergroten. Belangrijk daarbij is de ervaring vanop het terrein mee te nemen!

Groen-gemeenteraadslid Karla Persyn sprak tijdens de gemeenteraad vanuit haar ervaring. "Drempels in de publieke ruimte kunnen ook tot sociaal isolement leiden, zeker bij de meest kwetsbaren onder ons."

"Voldoende zitbanken om even te kunnen uitrusten, één van de vele actiepunten uit het plan, zorgen ervoor dat mensen buiten kunnen blijven komen en met elkaar contact kunnen houden.

Meer dan fysieke drempels

Maar toegankelijkheid gaat over meer dan fysieke drempels. Het gaat ook over begrijpbare taal. "Vanuit mijn vrijwilligerswerk merk ik telkens weer hoe moeilijk het is voor laagopgeleiden om mee te zijn in de eigen administratie."

Begrijpbare taal is dus broodnodig. Het actieplan is dan ook Integraal en transversaal over alle bevoegdheden en diensten heen gedragen en bevat heel wat acties met betrekking tot een meer toegankelijke communicatie.

Ervaringsdeskundigen inzetten

Als Stad zetten we in op ervaringsdeskundigheid via de toegankelijkheidsambtenaar en vrijwilligers. Een klankbordgroep integrale toegankelijkheid, samengesteld uit een 30-tal vrijwilligers met een beperking screenen samen met de toegankelijkheidsambtenaar specifieke locaties en situaties.

Ook de proceswandelingen van de Dienst Lokaal Sociaal Beleid zijn een goed voorbeeld van het meenemen van ervaringen.

Verschillende vormen van dienstverlening worden daarbij getest door samen met ervaringsdeskundigen het proces te doorlopen.

Op dit moment zijn 35 ervaringsdeskundigen actief: personen met een beperking, mensen die in armoede leven, ouderen, anderstaligen en genderdiverse personen.

Het kan bijvoorbeeld gaan over de procedure om een adreswijziging aan te geven of een sportkamp te reserveren. De ervaringsdeskundige geeft aan op welke drempels die botst, maar ook wat goed gaat.

Een meer toegankelijke Halfvastenfoor

Met de prikkelarme dag die in samenwerking met de Stad jaarlijks georganiseerd wordt, worden de attracties van de Halfvastenfoor toegankelijk gemaakt voor een groep van mensen voor wie de gebruikelijke ambiance en geluiden teveel van het goede zijn. Hiermee tonen we ons als Stad reeds sensitief en inclusief voor mensen aan wie niet altijd gedacht wordt. 

De recente ervaring van Gents zorgcentrum, Karrekol vzw, op de Halfvastenfoor toont aan dat toegankelijkheid regelmatig over het hoofd wordt gezien en dan plots naar boven komt, in dit geval via de pers.

Karla zette ook dat op agenda van het maandelijks vragenuurtje van de gemeenteraad:

"Waar kunnen mensen met gelijkaardige ervaringen en opmerking terecht? Niet alle verhalen halen namelijk de pers.  En aan welke goede voorbeelden zullen we ons als Stad spiegelen bij het verhogen van de fysieke toegankelijkheid van de Halfvastenfoor?"

"Waar kunnen mensen met gelijkaardige ervaringen en opmerking terecht? Niet alle verhalen halen namelijk de pers." - Karla Persyn, gemeenteraadslid

De Stad zal samen met de foorkramers zoeken naar haalbare oplossingen om de Halfvastenfoor breder toegankelijk te maken in de toekomst.

Er wordt ook gedacht aan een plannetje waarop de toegankelijkheid van de verschillende attracties vermeld staan. Via de VVSG en Inter zullen best practices uitgewisseld worden.

Mensen met vragen of opmerkingen in verband met de toegankelijkheid van de stad kunnen hiervoor steeds terecht bij Gentinfo en de toegankelijkheidsambtenaren van de Stad. 

We zijn blij met het actieplan en zullen de uitvoering van de 32 concrete actiepunten van nabij blijven opvolgen, met signalen vanop het terrein 

Meer info over het plan.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.