IMEWO mee fossielvrij

31 Mei 2018

IMEWO mee fossielvrij

IMEWO is de beheerder van de distributienetten van aardgas en elektriciteit in Oost- en West-Vlaanderen. 

Bram Van Braeckevelt: “We verwachten dat  ze die energietransitie bovendien in partnerschap realiseren met de gemeenten en steden en we  hopen uiteraard dat zij hier ook voldoende ondersteuning bieden voor de frontrunners. Op dit moment blijven  we toch nog wat op onze honger zitten wat het uitwerken van een langetermijnvisie betreft rond die energietransitie en hoe we op termijn fossiel vrij kunnen worden.”

Met de uitdagende klimaatdoelstellingen die op tafel liggen, is het belangrijk dat er ook binnen IMEWO een visie wordt opgemaakt hoe deze distributienetten aangepast kunnen worden om  een werkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Als lid van de raad van bestuur brengt schepen Tine Heyse regelmatig het  debat over de energietransitie aan.

Op de gemeenteraad van mei stond de verlenging van de duurtijd van IMEWO op de agenda. Het was voor gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt een opportuniteit om ook publiek die uitdaging aan te kaarten.