Iedereen welkom bij Sint en Piet!

08 December 2022

Iedereen welkom bij Sint en Piet!

De goedheilig man zelf is inmiddels met de stoomboot teruggekeerd naar Spanje. En we zongen en we sprongen en we waren heel blij, want er waren ook dit jaar weer geen stoute kinderen bij. Toch waren er ook dit jaar weer pijnlijke momenten rondom het sinterklaasfeest en meer bepaald rond de figuur van Piet. Er blijven nog steeds veel stereotyperingen in gebruik rond deze vriend van Sinterklaas, die zwarte mensen in een hokje van vooroordelen duwen en hen niet toelaten om zichzelf te zijn.

Op vraag van fractieleider Fourat Ben Chikha gaf schepen Evita Willaert duiding bij hoe we binnen het stedelijke onderwijs en de kinderopvang werken aan een inclusief sinterklaasfeest en hoe we omgaan met raciale stereotypen.

Representatie

Vanuit het dekoloniseringstraject engageerden we ons in 2021 als Stad onder andere tot een inclusief sinterklaasfeest.

"Waar het om gaat is dat alle kinderen zich goed voelen in de omgeving waarin ze leven." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Dat kan verschillende vormen aannemen: bij de intrede in onze stad is de Sint vergezeld van roetpieten en op het Sintfeest van SodiGent voor het personeel had Sinterklaas zijn regenboog-piet mee.

Evita Willaert: "Waar het om gaat is dat alle kinderen zich goed voelen in de omgeving waarin ze leven."

"Als je de filmpjes ziet van kinderen met een donkere huidskleur die dolgelukkig ontdekken dat ze lijken op The Little Mermaid in de nieuwste remake, dan zie je hoe belangrijk representatie is."

Pietenpact

Ook het Stedelijk Onderwijs Gent en Dienst Kinderopvang engageerden zich hiervoor. Zij sloten een Pietenpact af, waarin ze het engagement opnemen om Sinterklaas te vieren zonder raciale stereotyperingen.

Er worden verschillende acties voorzien. Momenteel is een filmpje in de maak waarin leerkrachten zogenaamde 'good practices' ontdekken voor een inclusief sinterklaasfeest, met duiding van wetenschappers over het belang hiervan.

"Tradities zijn niet in beton gegoten." - Fourat Ben Chikha, fractieleider

Het is de bedoeling dat we dit Pietenpact met de andere onderwijsnetten delen en ook uitdragen naar jeugd- en sportinitiatieven.

"Waar het in essentie over gaat: het empatisch vermogen cultiveren om te beseffen dat het sinterklaasfeest niet voor alle jonge Gentenaars een feest is en daar op gepaste manier naar handelen."

"Sommige jonge kinderen worden geconfronteerd met stereotypes en dat zou nooit de bedoeling mogen zijn van een kinderfeest. Want tradities zijn niet in beton gegoten", zegt fractieleider Fourat Ben Chikha.

Stereotypering leidt naar vooroordelen

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van beeldvorming en stereotyperingen. Het gaat erom dat alle kinderen zich goed voelen in de omgeving waarin ze leven.

Als je geen herkenning in je omgeving hebt, of er is een negatieve stereotypering, dan werkt dat beperkend. Of zoals op de website hetiseenkinderfeest.be vermeld staat: Stereotypering van mensen leidt naar vooroordelen. Vooroordelen leiden naar discriminatie. Discriminatie beperkt mensen structureel in hun dagelijkse leven.

Feesten waar elk kind van kan genieten

Evita Willaert: "Inclusie in de praktijk omzetten, komt niet altijd vanzelf. Daarom gaan we hier samen met onze scholen en opvanginitiatieven mee aan de slag. Elk loopt daarbij zijn eigen traject, met als doel dat kinderen zich erkend en vertegenwoordigd voelen, weg van stereotypen."

"We willen niet de polarisatie opzoeken, waar sommige politici garen bij spinnen. We willen zorgen voor feesten waar elk kind van kan van genieten. Daar wil ik als schepen van onderwijs en opvoeding voor gaan."

Diversiteit en inclusie in het DNA

Als stadsorganisatie, en binnen het stedelijk onderwijs en de kinderopvang, vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Elk kind moet zijn eigen identiteit ten volle kunnen ontwikkelen.

Diversiteit en inclusie zitten vervat in het DNA en het pedagogisch project van ons onderwijs en de kinderopvang. 

Er is daarom veel aandacht voor een correcte beeldvorming en representatie van diversiteit in: drukwerk, schoolboeken, publicaties, speelgoed, didactisch materiaal en dies meer.

Aan de slag

Dit schooljaar ging het stedelijk onderwijs concreet met het Pietenpact aan de slag.

De schoolbibliotheken en boekenkasten werden gescreend en indien nodig werden oudere boeken vervangen door inclusieve versies.

Er wordt duiding voorzien voor leerkrachten door een expert over bijvoorbeeld de herkomst van de beeldvorming rond Sint en Piet. En scholen delen good practices rond een inclusief sinterklaasfeest.

Dat kan de vorm aannemen van een kringgesprek met kinderen op basis van een tof voorleesverhaal of van bvb muzische vorming over de sint die geholpen wordt door de kinderen die heel diverse, slimme roetpieten spelen enzovoort.

Sint-pakket

Naar volgend schooljaar toe plannen we een ‘sint-pakket’ waarbij scholen materialen kunnen inruilen voor een inclusief sint-pakket, zodat een sinterklaasfeest voorbereid kan worden waar alle kinderen van kunnen genieten.

Deze acties gebeuren in samenwerking met de HR-diversiteitscel van collega-schepen Hafsa El-Bazioui en de dienst internationale relaties en netwerken. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.