Houtdokpark komt eraan

22 Maart 2018

Houtdokpark komt eraan

Op de gemeenteraad van maart werd het bestek goedgekeurd voor de aanleg van het Houtdokpark. Het park zal voor meer groen zorgen voor de huidige bewoners van de Muide en op termijn ook fungeren als park voor de nieuwe bewoners van de Oude Dokken.

"Het is goed dat we een stap vooruit zetten voor dit park van 3 hectare, inclusief sportterrein en speelzone. Het zal de levenskwaliteit in de Muide en voor de toekomstige bewoners van de Oude Dokken opmerkelijk versterken". Bram Van Braeckevelt - gemeenteraadslid

Vanzelfsprekend is kwaliteitsvol openbaar groen cruciaal, en dat geldt dus ook voor het project aan de Oude Dokken. Ook de buurtbewoners wezen hier eerder op. Het werd een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord.

Raadslid Bram Van Braeckevelt "Het is goed dat we een stap vooruit zetten voor dit park van 3 hectare, inclusief sportterrein en speelzone. Het zal de levenskwaliteit in de Muide en voor de toekomstige bewoners van de Oude Dokken opmerkelijk versterken".