Hoe is het ondertussen met ... het lerarentekort?

16 September 2022

Hoe is het ondertussen met ... het lerarentekort?

Bij het begin van het schooljaar werd het lerarentekort besproken op alle voorpagina’s. Na 2 weken in het schooljaar daalt de persaandacht voor dit thema, terwijl scholen vrezen dat het echte probleem de komende weken en maanden zal groeien.

Probleem in heel Vlaanderen

Gent staat met dit tekort aan leraren niet alleen, maar volgt een trend die Vlaanderenbreed is waar te nemen. Die trend steeg de afgelopen jaren en zet zich ook nu nog door. De situatie in het kleuter- en lager onderwijs kunnen we niet anders dan dramatisch noemen. Voor het secundair onderwijs is dat minder algemeen, maar het geldt zeker en vast ook voor welbepaalde vakken.

“Het lerarentekort verdient onze blijvende bezorgdheid. Als we onderwijs willen organiseren hebben we leraren nodig. Geen leraar, geen les.”

- Evita Willaert

100 vacatures

Een telling van het aantal vacatures op de website van VDAB bleef de eerste 2 weken van september stabiel: op Gents grondgebied staan net geen 100 vacatures open.

Ruwweg een derde van de vacatures situeert zich in het basisonderwijs, twee derde in het secundair onderwijs. Dit cijfer vraagt bovendien nuancering, want het betreft niet altijd vacatures voor voltijdse tewerkstellingen of opdrachten voor een volledig jaar. Soms gaat het over een vacature van twee uurtjes, soms over twee weken.

Situatie in stedelijk net op 1 september

We hebben geen zicht op alle schoolnetten in onze stad, maar in het stedelijk onderwijs kunnen we over het algemeen stellen dat de schoolteams in de basisscholen op 1 september konden starten met een volwaardig team. Dat was ook zo bij de start van vorig schooljaar.

“We blijven de tekorten monitoren, want het is niet het tekort op 1 september dat het schooljaar maakt, maar wel de mate waarin we vervangers vinden voor leerkrachten die uitvallen of ziek worden in de loop van het schooljaar.” 

- Evita Willaert

Het knelpunt werd vooral nijpend toen leerkrachten nadien, dus in de loop van het schooljaar, uitvielen en er geen of heel moeilijk vervangers werden gevonden. Want dat is opvallend in dat cijfer van de vacatures: het betreft vaak openstaande plaatsen in de vervangingspool. Daar ligt dus de schrik van de scholen: dat de eerste linie wel ingevuld geraakte, aan de start van het schooljaar, maar dat het maar zeer de vraag is of de tweede linie, de vervangers, zullen gevonden worden als er iemand uit de eerste lijn zou uitvallen.

Wat brengt de toekomst?

Het is hoopgevend dat de inschrijvingen in de lerarenopleidingen in stijgende lijn zitten, maar victorie kraaien daarover is te vroeg.  Bovendien geldt die stijging enkel voor de bachelors secundair onderwijs en zien we zelfs nog altijd een daling voor het kleuter- en lager onderwijs. Op basis van demografie is het nochtans te verwachten dat er meer kleuters zullen zijn over enkele jaren.

Wat doet Stad Gent

Van bij de start van deze legislatuur startten we met Onderwijscentrum Gent verschillende trajecten - over alle netten heen - die heel breed en ondersteunend werken voor leraren, startende leraren en kandidaat-leraren.  Rode draad daarbij is de aandacht voor de grootstedelijke context.  Wie wil werken in deze stad, moet voldoende ondersteuning kunnen vinden. Het Onderwijscentrum werkt daarin samen met de scholen, lerarenopleidingen en uiteraard de leraren zelf. De werking focust op het verhogen van de instroom, het beperken van de uitstroom - de voordeur wagenwijd open, de achterdeur dicht - en het inspelen op actuele noden.

Helpende Handen

Tijdens de coronacrisis investeerde Stad Gent miljoenen om de scholen bij te springen. De doelstelling was het beperken en wegwerken van leerachterstand. Die extra handen waren welgekomen.

“We hebben met het project Helpende Handen ondervonden dat we een verschil kunnen maken en we willen dit dan ook graag verder zetten. We doen daarom nog eens de oproep aan de minister om de budgetten die onaangeroerd blijven omwille van het lerarentekort toe te kennen aan de lokale overheden. Met die middelen kunnen we mensen vinden die ondersteunende taken kunnen opnemen op de scholen. Dat moet het werk van de scholen, de directies, de leraren haalbaarder maken.” - Evita Willaert

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.