Hittepatrouilles voor daklozen

16 September 2022

Hittepatrouilles voor daklozen

Afgelopen zomer, toen het heel warm was, voerden de straathoekwerkers van Stad Gent zogenaamde hittepatrouilles uit. Het idee voor deze patrouilles kwam niet uit de lucht vallen, ze kaderen in een groter geheel.

Nachtpatrouilles

De straathoekwerkers gaan heel geregeld -als deel van hun reguliere opdracht- op nachtpatrouille, op zoek naar buitenslapers in onze stad. Ze onderhouden contacten met hen, proberen mensen (opnieuw) toe te leiden naar de nachtopvanginitiatieven, ze bemiddelen in herstelgesprekken etc.

Anita De Winter, Groen raadslid: “De hitte was een bedreiging voor veel kwetsbaren deze zomer. Ik vroeg meer info op over de hittepatrouilles waarbij straathoekwerkers daklozen opzochten om hen te voorzien van water en eventueel medische hulp.”   

Vaak treffen ze daarbij mensen aan met een hoge medische nood en wordt er indien nodig een ambulance gebeld. Daarnaast is er een systeem van opvolging, waarbij vragen opgepikt en genoteerd worden, zodat die de volgende dagen kunnen worden aangepakt door de straathoekwerker.

Extra patrouilles bij vriesweer en hitte

Bij vriesweer is er iedere nacht een bijkomende vriespatrouille, waarbij er warme soep wordt aangeboden, warme slaapzakken worden uitgedeeld en mensen naar de opvang worden toegeleid.

Zoals er bijkomende vriespatrouilles zijn, zijn er bij extreme hitte ook extra hittepatrouilles. De straathoekwerkers deelden voldoende water en frisdrank uit, spoorden mensen aan om de schaduw op te zoeken en benadrukten het belang om tussendoor voldoende water te drinken.

“De hittepatrouilles van de straathoekwerkers waren van levensbelang voor de daklozen in onze stad. Ik riep in juli ook alle Gentenaars op om daklozen een glas water aan te bieden.” - Evita Willaert

In totaal waren er een achttal patrouilles in juli en augustus. Tijdens deze momenten waren er een tweetal medische interventies bij mensen met uitdrogingsverschijnselen.

De betrokken dak- en thuislozen zelf waren echt te spreken over de actie en tipten de straathoekwerkers geregeld over lotgenoten die vervolgens ook opgezocht werden.

 

Wat wordt voorzien in de toekomst?

De volgende jaren worden de hittepatrouilles zeker opnieuw opgenomen, als die nood er is. Dit gebeurt in afstemming met de noodplanningscoördinatoren (Dienst Preventie voor Veiligheid)

Ook worden initiatieven genomen om de toegang tot drinkbaar water te vereenvoudigen, want ook dat is een van de uitdagingen waarmee de dak- en thuislozen geconfronteerd wordt.

Er is een overleg rond beschikbaarheid van drinkwaterpunten in onze stad, vb in de bibliotheek, in de wijkgezondheidscentra, in de lokale dienstencentra, bij voedselbedelingen, de nachtopvang en andere. Die punten zijn natuurlijk alleen bereikbaar tijdens de openingsuren van die dienst of dat initiatief.

De dienst Outreachend Werk is ook betrokken bij het traject rond publiek sanitair. Zij ondersteunen daarin de noodzaak aan drinkbaar water in de toiletten, de bereikbaarheid daarvan voor dak- en thuislozen en de openingsuren.

Hafsa El-Bazioui, schepen voor facilitair management: “In het beleid voor publiek sanitair onderzoeken mijn diensten momenteel hoe de bestaande infrastructuur van het publieke sanitair drinkwaterpunten kan aanbieden voor alle bezoekers van onze stad. Dat zou dan een aantal bijkomende toegangspunten tot drinkwater opleveren, ook voor de dak- en thuislozen.”

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.