Historisch moment voor het groen in Gent

17 September 2020

Historisch moment voor het groen in Gent

Yes! Een oppervlakte van maar liefst 373 hectare (zo’n 560 voetbalvelden!) geniet voortaan de status van beschermd groen. Deze week keurde het stadsbestuur het ontwerpplan goed van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen, het veelbesproken RUP Groen. Dat is het resultaat van jaren onderzoeken en onderhandelen en het afwegen van uiteenlopende belangen. Er wordt veel groen beschermd én er komt de volgende jaren heel wat groen bij!

We beschermen 257 hectare groengebied!

Er groeit in Gent heel wat groen op terreinen die eigenlijk geen groene bestemming hebben, of anders gezegd: ze hebben een ‘harde’ bestemming, het resultaat van plannen die soms al tientallen jaren niet meer aangepast waren.

Daarin komt nu verandering: 109 hectare publiek toegankelijk groen (zoals het Lousbergspark en de Zuiderbegraafplaats) en 148 hectare waardevolle natuur en bos (zoals het Reigerspark en het Lotusbos) zijn voortaan beschermd.

Het college van burgemeester en schepenen beschermt daardoor met één pennentrek een enorme oppervlakte bestaand Gents groen. Groen gemeenteraadslid Tine De Moor: "We zijn ongelofelijk blij, en met ons hopelijk alle groenminnende Gentenaren. Aan die ene pennentrek is zeer veel werk voorafgegaan."

Ook het Driemasterpark in Wondelgem staat op de lijst. Buurtbewoners vragen al jaren om het mooie park – een stukje open ruimte in een omgeving met veel bebouwing – te beschermen.

En: er komt 115 hectare nieuw groen bij!

Het goede nieuws houdt daar niet op. Niet alleen wordt bestaand groen beschermd, er komt ook groen bij. In totaal gaat het over 115 ha bijkomend groen. Op tal van plekken krijgen stukken grond omgetoverd tot bos- en natuurgebied.

In de Rosdambeekvallei in Afsnee wordt een groener valleigebied gecreëerd door het bosbestand uit te breiden, en ook de wijk Oude Bareel in Sint-Amandsberg krijgt er de komende jaren nieuw bos bij.

In Drongen wordt er de komende jaren hard gewerkt aan nieuwe natuurontwikkelingen in de Assels en de Keuzemeersen, twee gebieden die onderdeel uitmaken van de landschappelijk waardevolle Leievallei.  

De lijst van groengebieden is erg lang: in totaal krijgen 102 gebieden een definitief groene bestemming (bestaand en nieuw aan te planten).

Een klimaatrobuuste stad

Meer groen betekent meer gezonde lucht. Meer groen beschermt ons ook tegen meer, hetere en meer langdurige hittegolven, tegen extreme neerslag en tegen lange droogtes.

Onze stad staat voor gigantische uitdagingen. We hebben meer woningen nodig, meer scholen en meer gezonde lucht. Dankzij het RUP Groen voldoen we alvast aan één cruciale voorwaarde voor een aangename stad: we zorgen voor veel groene ruimte waarvan iedereen kan genieten. Ook in dichtbevolkte gebieden. Zo is ook het Boerenhof in het Rabot voortaan beschermd, net als het Charles de l’Epeeplein in de Brugse Poort (dat nog verder vergroend zal worden).

Tine De Moor: “Met het ontwerp RUP Groen zetten we een gigantische stap om onze stad klimaatrobuust te maken. Dank dus aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en bijzonder aan schepen De Bruycker (sp.a) om dit traject in goede banen te leiden.”

Meer info?

Alle informatie over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gent, kaartjes en plannen kan je terugvinden op de website van de Stad Gent.