Het Vesaliusproject: Een extra en tijdelijk huisvestingsinitiatief voor vluchtelingen en daklozen.

21 Februari 2019

Het Vesaliusproject: Een extra en tijdelijk huisvestingsinitiatief voor vluchtelingen en daklozen.

Samen met het middenveld is ruim 1 jaar geleden beslist om voor specifieke, precaire groepen extra huisvesting te voorzien. Dit wordt opgevolgd vanuit de Task Force Wonen, een samenwerking met het middenveld. Binnen deze Task Force zijn heel wat ideeën en projecten voorgesteld. Eén van deze projecten is het Vesaliusproject, waarbij Hogeschool Gent een leegstaand gebouw ter beschikking stelt, dat hierdoor tijdelijk een nuttige invulling krijgt. In het project zullen 13 alleenstaande vluchtelingen en 5 time-outers tijdelijk (4 maanden) kunnen verblijven.  

Het project Vesalius kadert in de Taskforce Wonen die sinds eind 2017 inspanningen doet om de vele problematieken rond wonen in Gent aan te pakken, samen met het middenveld. In 2017 had men vastgesteld dat de bestaande opvang en huisvestingsinitiatieven onvoldoende een antwoord boden op de woonnoden van een aantal doelgroepen. In de schoot van de Taskforce Wonen werd een oproep gelanceerd om leegstaande ruimtes, die in aanmerking kwamen voor wonen, ter beschikking te stellen. De Hogeschool Gent bood hierop een voormalige studentenhome aan, op de campus Vesalius. Een opportuniteit om 18 kamers in te zetten als tijdelijk bijkomende huisvesting voor alleenstaande vluchtelingen in woonnood, en voor daklozen die nood hebben aan een rustpauze omwille van zorgnoden.

Tine: “Kritiek op dit project alsof het de vermarkting van de zorg voor daklozen zou zijn, is compleet absurd. De huidige werking naar daklozen wordt totaal niet afgebouwd, wel integendeel. Om maar één voorbeeld te geven: in 30% van de SVK-woningen worden nu daklozen gehuisvest. Deze legislatuur willen we het aantal SVK-woningen verdubbelen.”

Het CAW nam tijdelijk het beheer van dit project op zich. Dit was enkel het beheer van het gebouw en het toezicht op de bewoners. De nieuwe tijdelijke huisvesting heeft nu ook als doelstelling om door te stromen naar reguliere huisvesting. Dit vergt extra begeleiding voor de bewoners. Stad Gent lanceerde hiertoe een bestek. G4S Care in samenwerking met Traverse was de enige inschrijver voor deze opdracht. Het Nederlandse Traverse is de grootste Nederlandse speler in opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De kandidaat heeft een inhoudelijk sterke offerte gebracht en kan de nodige expertise voorleggen.

De individuele begeleiding is gericht op het gebruik van de kamer en gemeenschappelijke ruimtes als een goede huisvader, het toeleiden naar een duurzame huisvesting en het versterken van het informeel en professioneel netwerk van de bewoner.

De stad Gent heeft er met het Vesaliusproject als stad bewust voor gekozen om bovenop het gewone aanbod nog meer te voorzien voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingen. Wij vinden het als stad vooral belangrijk dat er effectief zaken gebeuren voor kwetsbare groepen, ook als onze eigen stadsdiensten dit niet onmiddellijk zelf kunnen opnemen.