Het verhaal van Elke

22 April 2022

Het verhaal van Elke

Na 20 jaar politiek engagement leg ik mijn mandaten neer.

Mijn politieke leven begon ruim 20 jaar geleden in de jongerenafdeling van Agalev. Ik zetelde als 19-jarige in het nationaal partijbestuur en ben sinds 2006 gemeenteraadslid voor Groen in Gent. In 2009 werd ik fractieleider en in 2013 nam ik een mandaat op als schepen.

 

“Eind mei leg ik mijn mandaten neer. Om te kunnen zijn waar ik nodig ben.”

Persoonlijke omstandigheden

Eind mei leg ik mijn mandaten neer. Het is een persoonlijke keuze die ik met pijn in het hart maak, maar ik doe het weloverwogen en overtuigd. Ik had deze bestuursperiode graag volledig uitgedaan, maar door persoonlijke omstandigheden lukt dat niet op de manier die ik wil, namelijk voor de volle 100% én met zorg voor wie ik graag zie. Het noodlot heeft ons de afgelopen jaren niet gespaard. Daarom maak ik nu deze keuze. Om de focus even niet op mijn werk te moeten leggen. Om te kunnen zijn waar ik nodig ben.

“Als schepen ben ik vervangbaar, als mama niet.”

Als schepen ben ik vervangbaar, als mama, partner en dochter niet. Dit is een intensieve job, bijna een 24/7 engagement. Ik heb mijn grenzen opgerekt. Maar soms vereisen externe omstandigheden dat je die grenzen moet bewaken of anders moet invullen. Dat is in mijn geval nu zo. Eind mei zal ik mijn ontslag indienen. De komende weken staan in het teken van afronden om alles goed door te geven aan mijn opvolger.

 

20 prachtige jaren

Ik kijk terug op 20 prachtige jaren. Twee decennia waarin ik in verschillende hoedanigheden -als student, als medewerker in de sociale sector, als raadslid en ook als bestuurder- vele facetten van mijn engagement heb mogen en kunnen vormgeven.

“Ik kijk terug op 20 prachtige jaren. Ik heb mee stenen in de rivier mogen en kunnen verleggen.”

Het vuur en het engagement branden nog, maar omdat het leven soms rare en in dit geval heel moeilijke bokkensprongen maakt, maak ik deze keuze. Ik doe dat in alle vertrouwen omdat er binnen Groen Gent straffe mensen zijn die de ploeg hebben versterkt en die op hun beurt de komende decennia zullen kleuren.

En dus sla ik nu een bladzijde om.
Het is het einde van een hoofdstuk in mijn leven waar ik met dankbaarheid op terugkijk. Ik heb mee stenen in de rivier mogen en kunnen verleggen.

 

Stenen in de rivier verlegd

Ik ben dankbaar voor en fier op het wegwerken van capaciteitstekorten in onderwijs en het pionieren in online aanmelden en gelijke onderwijskansen. Ik heb daar tegenwind voor gekregen maar vandaag behaalt Gent met 98% toewijs van scholen van 1ste keuze een topscore.

In alle Gentse stadsscholen zijn de levensbeschouwelijke kentekens intussen toegelaten, dat wil zeggen: leerlingen beslissen zelf.

We haalden als een van de eerste Vlaamse steden het label ‘Kindvriendelijke stad’.

Die stenen verleggen mag je trouwens letterlijk nemen: intussen telt Gent meer groene en avontuurlijke speelplaatsen dan grijze betonnen vlakten.

“Inzet voor de allerjongste Gentenaars, voor de kinderen, voor de jongeren én voor de gezinnen waarin ze opgroeien.”

Tientallen scholen, crèches en jeugdlokalen zijn erbij gekomen. Ook de realisatie van het Maaseikplein met de trampolines is er eentje om trots op te zijn. Van een parking maakten we een parkje.

De samenwerking tussen de kinderopvang, onderwijs en vrije tijd is sterk uitgebouwd. Het belang van de eerste 1.000 dagen in een mensenleven staat op de kaart. Dat allemaal voor de allerjongste Gentenaars, voor de kinderen, voor de jongeren én voor de gezinnen waarin ze opgroeien.

We zetten samen het Onderwijscentrum Gent op de kaart.  We realiseren zo een brede werking voor alle Gentenaars, gezinnen en kinderen, met bijzondere aandacht voor wie in een kwetsbare situatie leeft.

 

Inspiratie voor anderen

Wat Gent doet, overstijgt Gent. Met almaar meer brugfiguren in het onderwijs en ook met onze betaalbare en gezonde schoolmaaltijden of de extra helpende handen op school tijdens Corona inspireert Gent andere steden en zelfs het Vlaams beleid.

Er staan ook heel wat projecten in de steigers: de scholencampus aan de Offerlaan, de scholen in aantocht op de Fabiolalaan en in de Brugse Poort, het internaat Henri Story, nieuwe kinderdagverblijven in Ledeberg, op Tondelier en aan de Dampoort. En dan zijn er nog heel veel renovatiewerken gepland. 

Er volgen gelukkig nog veel openingen en feestjes de komende 2 jaar. Zo wordt de unieke werking van de Wereld van Kina in 2024 100 jaar. Ik keek daar naar uit, want dit is een bijzonder project waar ik erg trots op ben.

 

Iedereen mee, daar gaan we voor

In 2024 wordt Gent Europese Jongerenhoofdstad. Ook dat is een straf project en het is de kers op de taart van een zeer sterk uitgebouwd jeugdbeleid. De topprioriteiten zijn stemrecht op 16 en geestelijk welbevinden, maar ook met een Urban Sports &Culture Event zal er zeer veel te beleven vallen. Het is iets hoopvol voor onze jeugd om naar uit te kijken na 2 zware coronajaren.

“Gent wordt Europese Jongerenhoofdstad: een straf project en de kers op de taart van een zeer sterk uitgebouwd jeugdbeleid.”

Geen betere stad dan Gent om de jongeren centraal te zetten. Kijk maar naar ons skatepark, een van de grootste van Europa. Maar het gaat niet over de grootste hebben, het gaat voor mij over iedereen bereiken, alle jongeren een stem geven. Ook degenen zonder dak boven hun hoofd, ook degenen met een zeer grote rugzak. Iederéén mee, daar gaan we voor. Het is geen toeval dat ik er in 2019 de bevoegdheid outreachend werk bij nam en het jeugdwelzijnswerk fors uitbreidde. In mijn engagement is sociale rechtvaardigheid altijd een drijfveer geweest.

 

Gent vorm geven

Dát heeft mij gedreven: samen met collega’s bakens verzetten voor Gent en de Gentenaars. Hoe ik, eerst samen met collega’s Tine en Filip en nu met Bram en Hafsa er bij, onze stad mee vorm mocht geven, Gent doen herademen met meer groen en minder auto’s: ik ben zeer dankbaar dat ik daaraan mocht meehelpen.

Ik mocht ook mandaten opnemen bij OVSG, VVSG en HoGent. Ik ben zeer dankbaar voor de rol die ik er mocht opnemen.

 “Dát heeft mij gedreven: samen met collega’s bakens verzetten voor Gent en de Gentenaars.”

Ik ga niet verstoppen dat ik me ook zorgen maak over de toekomst: de crisis in de kinderopvang en het lerarentekort zijn structurele problemen die zwaar wegen en ook Gent overstijgen. Het gaat hier over systeemfouten. Nochtans zijn het ontzettend belangrijke beroepen en sectoren.

 

Prachtige samenwerkingen, mooie mensen

Ik heb met veel prachtmensen mogen samenwerken. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Net bij degenen die werken met kinderen en jongeren - ook de meest kwetsbaren - is de drive zeer hoog, ook in mijn eigen team. Het is een voorrecht om te kunnen werken met en aan de toekomst.  

Het woord ambtenaar heeft een bijzondere betekenis gekregen. Het staat voor mij vooral voor civil servant, helper van de gemeenschap. ‘Helper van de burgemeester’, zo stelde ik me ook voor aan kinderen die zich bij het woord ‘schepen’ alleen maar een boot konden voorstellen.

“Het is een voorrecht om te kunnen werken met en aan de toekomst.“

De kans is groot dat ik later zelf in een van deze sectoren aan de slag ga; in het onderwijs of de zorg voor kinderen.

Nu moet ik eerst bekomen, meer tijd maken voor mijn gezin en mijn familie.

Wanneer ik er klaar voor ben, zal ik mezelf opnieuw nuttig maken voor de brede samenleving zoals ik dat ook vóór deze job tien jaar lang deed, toen voor de rechten van mensen met een handicap.

 

Vertrouwen

Ik eindig met het uitspreken van mijn rotsvaste vertrouwen in de ploeg in Gent. Bij Groen staan heel wat mensen klaar die kunnen overnemen. Ik ga niet over hun schouders meekijken maar proberen echt los te laten, dankbaar voor alle kansen en voor het vertrouwen dat ik kreeg. Ik wil hun evenveel kansen en vertrouwen geven.

En ik wens de ganse ploeg in het college veel succes, ik hoop dat ze er samen in slagen om alle ambities uit het bestuursakkoord met de nodige durf waar te maken en dat de focus daar op mag liggen.

Ook u, lezer, wil ik danken. En ik wens u het allerbeste.

Elke Decruynaere

 

 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.