Waar naartoe met toerisme in Gent

28 November 2019

Waar naartoe met toerisme in Gent

Op donderdag 21 november gaf schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt, samen met 200 Gentenaars, de aftrap van het traject 'Toerisme van de toekomst' in de Sint-Pietersabdij.  Met 200 inschrijvingen was de sessie helemaal volzet. "Het thema krijgt steeds meer aandacht in de media en het leeft ook bij de Gentenaars, zoveel is zeker. En dat is ook goed, want we staan op een kantelpunt", zegt Bram.

Facts and figures

Erwin Van de Wiele, directeur van Dienst Toerisme, begon de avond met een presentatie van de belangrijkste cijfers over toerisme in Gent. Zeer interessant. Wist u bijvoorbeeld dat de Sint-Baafskathedraal goed is voor 36% van de bezoeken aan musea en bezienswaardigheden? Download de presentatie met alle cijfers hier. Een aanrader!

Thema's voor het debat

Daarna nam Bram zelf het woord. Hij gaf zeven thema's mee waarover het debat volgens hem zou kunnen gaan. “Na bijna een jaar als schepen van Toerisme en heel wat interessante ontmoetingen heb ik immers al wat inzicht in waar de uitdagingen liggen”, aldus Bram.  

Volgens Bram zijn dit mogelijke thema's voor het debat:

  • Welke stad willen we zijn? Wat maakt Gent Gent?
  • Toeristisch aanbod in de stad: is dat een verrijking of een verschraling?
  • Mobiliteit: hoe verplaatsen toeristen zich het best in de stad?
  • Hoe houden we de toeristische druk op de woonmarkt onder controle?
  • Hoe gaan we om met de ecologische voetafdruk van toerisme?
  • Moet het toerisme naar Gent gespreid worden in tijd en ruimte?
  • Hoe maken we van Gent een nog toegankelijkere stad? 

Toch wil onze groene schepen van Toerisme voorzichtig blijven en iedereen de kans geven om zijn of haar gedacht te zeggen. “Want net daarom organiseren we het stadsdebat over het toerisme van de toekomst.” 

Toerismedebat_2.jpg

Panelgesprek

Het publiek kon doorheen de avond vragen insturen via een digitale tool. Moderator Ilse Van Hoecke legde de vragen voor aan een panel. Daarin zaten Peter De Wilde (Toerisme Vlaanderen), Greet Huybrechts (Joker), Thomas Kindt (UNIZO) en Mitchel Kappen (een Nederlandse expat in Gent). Zij gaven hun visie op het toerisme van de toekomst. 

Ook plek voor leute

De avond was doorspekt met leutige toetsen.
Zo waren er twee filmpjes met Carine van de krantenwinkel. Eentje positief en eentje kritisch voor het toerisme van de toekomst. Carine kwam trouwens op het einde nog even langs. Ze verlootte er vijf spellen van Monopoly Gent onder de deelnemers.

Nog twee sessies voorzien

Na deze inspiratiesessie staan we nog stil bij de resultaten van het bewonersonderzoek in de Vlaamse kunststeden. Dat is een enquête die in 2019 werd gedaan en onder andere in Gent peilt naar de perceptie van toerisme in de stad. De nulmeting gebeurde in 2017, waardoor we dus een evolutie zullen kunnen vaststellen. Deze sessie is voorzien voor 22 januari 2020.

Tot slot gaan we het gesprek aan in de diepte. Op 19 februari 2020 zullen we alle deelnemers over vijf geselecteerde thema's laten debatteren en van gedachten laten wisselen. 

De inzichten worden meegenomen in de Beleidsnota Toerisme die Bram in mei 2020 zal voorstellen. 

Zien we jullie daar? Hopelijk wel! 

Bedankt

Om af te sluiten houdt Bram eraan om alle aanwezige Gentenaars te bedanken voor hun engagement: “Het doet deugd om te zien hoeveel mensen, net als ik, begaan zijn met de koers van onze stad. Ik ben er gerust op: Gent zal een fijne bestemming blijven. Voor Gentenaars én voor toeristen.”

Toerismedebat_3.png