Het Circulatieplan werkt!

16 Maart 2018

Het Circulatieplan werkt!

Veiliger verkeer. Meer leefkwaliteit. Een betere bereikbaarheid. Dat waren de doelstellingen van het Circulatieplan. Een jaar na de invoering liegen de tellingen er niet om: het Circulatieplan werkt!

De evaluatie bestond enerzijds uit een enorm aantal tellingen en metingen, en anderzijds uit een bevraging van duizend Gentenaars door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Enkele van de belangrijkste bevindingen:

De Gentenaar verplaatst zich anders

25 procent meer fietsers, 28 procent meer tram- en busgebruikers tijdens de avondspits, 12 procent minder autoverkeer: die cijfers liegen er niet om. We hebben met zijn allen een belangrijke stap naar duurzame vervoermiddelen gezet.

"Felicitaties aan de Gentenaars, samen kiezen we voor een andere mobiliteit in Gent!" Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De luchtkwaliteit is verbeterd

In afwachting van de luchtanalyses, die de Vlaamse Regering voor haar rekening neemt, liet Gent al berekeningen maken waaruit blijkt dat er op 22 van de 29 van de onderzochte locaties een verbetering merkbaar is.

Wandelen en fietsen wordt veiliger

Het dalende aantal ongevallen zet zich verder door. De uitgebreide zone 30, het Circulatieplan en andere doortastende maatregelen tonen dat een wandel- en fietsvriendelijke stad echt mogelijk is.

Tevreden?

55 procent van de Gentenaars vindt het Circulatieplan een goede tot zeer goede zaak. Vooral fietsers en treinreizigers zijn bijzonder tevreden (77 en 75 procent).

"In opdracht van Stad Gent bevroeg onderzoeksbureau Ipsos 1000 Gentenaars. Daaruit blijkt dat 55 procent van de Gentenaars het Circulatieplan een goede zaak vindt, zelfs tot 60% binnen de stadsring (R40)." Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

En nu?

‘Verder werken’, aldus mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. ‘Een stad is altijd in verandering, de mobiliteit dus ook. We blijven nieuwe maatregelen uitwerken. Op sommige plaatsen is de parkeerdruk of de luchtvervuiling gestegen: daar grijpen we in. Het is nu ook tijd om in de deelgemeenten sluipverkeer aan te pakken en te zorgen voor veilige en aangename straten.’

De voorbije maanden hebben we, naast de onderzoeken in opdracht van de Stad Gent, ook heel wat opmerkingen en suggesties ontvangen van burgers en organisaties zoals Unizo, Voka, GMF, de Fietsersbond, enzovoort. Ook het Burgerkabinet heeft veel voorstellen gedaan. Heel wat aanpassingen komen expliciet tegemoet aan hun advies.

Enkele punten uitgelicht:

  1. We passen de circulatie in de sector Coupure aan. De uitvalsweg via de PAG-as en de Rozemarijnstraat krijgt te veel auto’s te verwerken.
    1. Er komt een bijkomende uitweg via de Rabotstraat. Hiervoor wordt de Hoogstraat, tussen Ramen en de Peperstraat, opnieuw opengesteld in beide richtingen. Om het kruispunt met de Peperstraat veiliger te maken, wordt de Peperstraat eenrichting, weg van de Hoogstraat.
    2. Om sluipverkeer doorheen de sector tegen te gaan, wordt de Hospitaalbrug volledig geknipt.
  2. Het is niet evident om de bereikbaarheid in de sector Tolhuis te verzoenen met het weren van sluipverkeer. Met een pakket van circulatie-aanpassingen maken we sluipverkeer zo goed als onmogelijk, terwijl de wijk wel bereikbaar blijft zonder via de Dampoort te moeten passeren.
  3. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer pakken we de files op Dok Zuid aan. AWV plaatst in de paasvakantie bijkomende lichten op de rotonde van de Dampoort, zodat de rotonde oprijden gemakkelijker wordt vanuit Dok Zuid. Voor de Kasteellaan gebeurt hetzelfde. Ook op andere plekken komen aanpassingen aan kruispunten en lichtenregelingen (Palinghuizen, Wondelgembrug).
  4. Door het vergroten van het betalende parkeergebied, verschuift de parkeerdruk naar de rand. In heel wat gebieden is dit geen probleem, omdat de parkeerdruk daar sowieso laag is, en de stijging van parkeerdruk gemakkelijk kan opgevangen worden. In een paar gebieden (omgeving Oscar Colbrandtstraat in Sint-Amandsberg en Robert Rinskopflaan in Gentbrugge en het centrum) vangen we de extra druk op door meer voorbehouden bewonersplaatsen te voorzien.
  5. De tarieven van het bovengronds parkeren hebben het beoogde effect: bezoekers en bewoners vinden gemakkelijker parkeerplaats. Er zijn dus geen grote aanpassingen nodig. Het betalend parkeren in de rode zone zal een uur vroeger stoppen - om 23 uur dus, net als in de oranje zone - en de 2 x 15 minuten gratis in zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten.

Alle aanpassingen zijn hier te bekijken:

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/circulatieplan-en-parkeerplan-bereiken-hun-doel-meer-verkeersveiligheid-en-leefkwaliteit-gent-bijsturingen-zorgen-voor-verbetering

Meer weten? Alle rapporten, evaluaties en de resultaten van de bevragingen vind je hier.