Het arbeidspact: meer dan een engagement, 20 acties

04 Juli 2019

Het arbeidspact: meer dan een engagement, 20 acties

Twintig acties helpen 2.500 Gentenaars aan goed werk, zowel werkzoekenden als anders-actieven. Een ambitieuze, maar haalbare doelstelling.

Creatieve antwoorden

Het Arbeidspact biedt creatieve antwoorden op hindernissen om een job te vinden. Voor alleenstaande ouders is het bijvoorbeeld niet gemakkelijk om een jobbeurs te bezoeken. Daarom komt er pop-up kinderopvang op zulke evenementen. Sterker nog, er komt een coach in kinderdagverblijven die mama’s en papa’s zal begeleiden in hun zoektocht naar werk of een geschikte opleiding.

“Aan hokjesdenken heeft niemand iets, maar als we zien dat bepaalde groepen moeilijkheden ondervinden, moeten we daarop durven inspelen.” - Bram Van Braeckevelt, schepen van werk

Mobiel Arbeidsteam

Schepen Van Braeckevelt: “Aan hokjesdenken heeft niemand iets, maar als we zien dat bepaalde groepen moeilijkheden ondervinden, moeten we daarop durven inspelen.”

Stad Gent vroeg daarom Europese middelen aan voor een Mobiel Arbeidsteam dat aanknoping zal zoeken bij onder meer nieuwkomers, (huis)moeders met een migratieachtergrond, en jongeren zonder diploma of werk. De arbeidsbemiddelaars gaan daarvoor naar bijvoorbeeld hangplekken voor jongeren of sociale restaurants. Op die manier wil het team een duizendtal mensen begeleiden die op dit moment niet bereikt worden.

Aan durf dus geen gebrek. Schepen Van Braeckevelt: "We doen wat nodig is. Veel IT-bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld. Tegelijk weten we dat nogal wat vrouwen met een migratieachtergrond geen werk hebben, maar wel computervaardig zijn." En dus komt er een project waarbij vrouwen met een migratieachtergrond, in samenwerking met IT-bedrijven, een intensieve ICT-opleiding krijgen.

Lees alle acties hier.