Het Arbeidspact en de arbeidsmarkt van 2030

28 Februari 2019

Het Arbeidspact en de arbeidsmarkt van 2030

Via een werkgelegenheidspact wil stad Gent de werkgelegenheidsparadox aanpakken - een groot aantal openstaande vacatures, ondanks een groot aantal werklozen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de studie van Agoria over de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt. Interview met Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

"Er is momentum. Het aantal werkzoekenden staat op het laagste peil in 10 jaar, maar toch zijn er nog veel mensen zonder job. De economie en de werkgelegenheid doen het goed, er zijn veel openstaande jobs in de Gentse regio. Dit is hèt moment om die mismatch weg te werken. Daar willen we, samen met alle betrokken partners zoals werkgevers en in onderwijs, iets aan doen."

Wanneer we schepen van Werk Bram Van Braeckevelt ontmoeten in zijn kantoren in het stadhuis van Gent, stopt hij zijn belangstelling niet weg voor de analyse van Agoria over de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende 'Be the change'-oproep. Agoria heeft die analyse gepresenteerd tijdens het 'Sectoroverleg metaal', waarvan de Federatie deel uitmaakt samen met de Stad Gent, het paritair opleidingsfonds Tofam Oost-Vlaanderen, de vakbonden en de bedrijven.

Bram Van Braeckevelt (rechts): "We moeten komen tot een veerkrachtige en toekomstgerichte arbeidsmarkt, die perspectief biedt aan elke Gentse werkzoekende."

 Duurzame jobs

"Gent heeft een werkloosheidsgraad van 10,2%, zo'n 13.000 niet werkende werkzoekenden. Maar tegelijkertijd kende Gent in januari 2019 nog 3328 openstaande vacatures (cijfers: Arvastat)", vertelt hij. "Daarom wil ik een echt Arbeidspact voor Gent sluiten. De studie van Agoria bevestigt nog een keer wat we al weten: de arbeidsmarkt zal, onder invloed van digitalisering, sterk veranderen. Dat toekomstperspectief is belangrijk, en nemen we zeker mee in ons beleid."

"De bedoeling is om de mensen die werken in Gent en regio aan een duurzame en kwaliteitsvolle job te helpen. Dat is goed voor de mensen, maar ook voor onze bedrijven die steeds op zoek zijn naar nieuw talent. Uit de studie van Agoria neem ik mee dat we moeten nadenken over de economie van de toekomst. Welk soort banen willen we creëren? Of, nog fundamenteler: welk soort economie willen we? Hoe dan ook geldt: als de digitalisering 3,7 nieuwe jobs belooft voor iedere job die verdwijnt, dan moeten we samenwerken en ambitieus zijn!"

"Gent heeft een werkloosheidsgraad van 10,2%, zo'n 13.000 niet werkende werkzoekenden. Maar tegelijkertijd kende Gent in januari 2019 nog 3328 openstaande vacatures (cijfers: Arvastat). Daarom wil ik een echt Arbeidspact voor Gent sluiten." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

Samenwerking en opleiding

De schepen raadpleegt op dit ogenblik de verschillende socio-economische actoren van Gent. "Samenwerking zit in het Gentse DNA. Zo hebben we de traditie van GSIW ('Gent stad in werking'), een platform waar alle socio-economische actoren regelmatig samenkomen." Daar zien onder andere VDAB, de vakbonden, Voka en Unizo, de beroepsverenigingen en onderwijspartner elkaar. Elk van deze partners zal inspanningen moeten doen om te komen tot een veerkrachtige en toekomstgerichte arbeidsmarkt, die perspectief biedt aan elke Gentse werkzoekende."

Opleiding zal een van de aandachtspunten van het pact zijn. "Opleiding of omscholing in functie van de 21ste-eeuwse vaardigheden zullen deel uitmaken van het arbeidspact. Een deel daarvan zal zeker 'on the job' moeten gebeuren. Uiteindelijk zal iedereen voldoende veerkrachtig en wendbaar moeten zijn om die digitale transitie te kunnen maken. Het arbeidspact focust zich voornamelijk op de kort- en middengeschoolden."

Klimaat en economie

De digitalisering op de arbeidsmarkt stelt ons voor specifieke uitdagingen, zoals het Agoria-rapport aantoont. Maar we mogen het bredere kader niet uit het oog verliezen. We staan immers voor een transitie van een veel andere grootteorde: de transitie naar een duurzame samenleving. "De klimaatdoelstellingen zullen onze manier van leven en werken ook beïnvloeden. Misschien is de economie van de toekomst wel een heel ander soort economie?"

Om het over kwantitatieve doelstellingen te hebben, is het nog te vroeg. De schepen en zijn ploeg zitten momenteel nog volop in de overlegfase. "Het arbeidspact krijgt vorm in overleg met alle partners, we zullen samen doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn bepalen." 

Interview met dank aan Agoria. Bron van het interview agoria.be