Heropstart scholen is reuzeklus

07 Mei 2020

Heropstart scholen is reuzeklus

Over een tiental dagen mogen de scholen terug opstarten, binnen strikte voorwaarden en in een eerste fase voor bepaalde groepen leerlingen. Schooldirecties en leerkrachten die de voorbije weken druk bezig waren met het afstandsonderwijs, maken nu de scholen coronaproof. Ondanks de enorme inzet van allen, duiken er enkele drempels op, die de opening niet vergemakkelijken. 

Directies en leerkrachten van de scholen zaten sinds de start van de corona-quarantaine nog geen minuut stil. Ze gooiden hun hele werking om en zetten alles in op afstandsonderwijs voor hun leerlingen. Het is ongelooflijk hoe snel de omschakeling een feit was en met welke inzet de leerkrachten deze nieuwe opdracht opnamen. "Ik zag foto’s van leerkrachten die op de stoep gingen voorlezen bij kleuters, die gekke filmpjes maakten om hun leerlingen iets uit te leggen, die kilometers aflegden om lespakketjes te verdelen of die hun kinderen opbelden om hen te vragen hoe het ging. Tegelijk moeten we ook erkennen dat de scholen geen contact konden houden met alle leerlingen. Er werden extra acties opgezet om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties nabij te houden", aldus schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

1,5 meter op school maar niet in de opvang?

Nu de scholen terug moeten opengaan om les te geven in hun eigen gebouwen, gaan ze aan de slag met het draaiboek dat Vlaanderen opstelde. Helaas zijn niet alle richtlijnen daaruit even makkelijk te implementeren. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat iedereen, ook kinderen onder de 12 jaar, zowel in de klas als op de speelplaats de 1,5 m afstand respecteert. In de klas kan je een kind vragen om stil te zitten op een bank, maar op de speelplaats? Leerkrachten melden nu al dat dat een onmogelijke taak wordt, want een kind plak je niet zomaar vast op een 1,5 m-rooster op de speelplaats. We zien nochtans dat het anders kan, want ook Kind en Gezin stelde een draaiboek op voor de opvang. Daarin staat dat kinderen die afstand niét moeten aanhouden, als ze maar binnen hun zogenaamde contactbubbels blijven. Ik ben dan ook hard mijn best aan het doen om de richtlijnen op Vlaams niveau op elkaar af te stemmen.  

Afstandsonderwijs en les op school

Ook moeten ze meerdere taken combineren. Doordat slechts enkele (leer)jaren naar school worden geroepen voor onderwijs, moet het afstandsonderwijs voor de andere jaren ook gegarandeerd blijven. Bovendien komen ook meer kinderen naar de noodopvang, nu hun ouders terug aan de slag gaan. En tot slot bieden veel scholen ook begeleiding aan bij het volgen van afstandsonderwijs voor kinderen die thuis geen leercontext vinden. Dat zijn veel taken tegelijk, met dezelfde ploeg van leerkrachten en ondersteuners.

Tegelijk blijkt dat het coronaproof maken van de schoolwerking heel wat nieuwigheden met zich mee brengt. De klassen mogen maximum 14 leerlingen bevatten, iedereen ouder dan 12 moet de hele dag een mondmasker op, iedereen moet afstand houden, de handen moeten meermaals per dag worden gewassen etc. Het zijn maatregelen die heel logisch zijn in deze tijden, maar die in een schoolomgeving niet altijd makkelijk toe te passen zijn.

Help de school, word vrijwilliger!

"Het is echt alle hens aan dek in de Gentse scholen. Daarom werd alvast een oproep gelanceerd naar de Gentenaars die de scholen willen komen ondersteunen. Wie wil komen helpen, kan zich aanmelden op het Vrijwilligersplatform van Gent Helpt", zo zegt Elke.

Ook ruimtelijk is het niet altijd evident om de school her in te richten. Klassen moeten worden gesplitst, leerlingen moeten 1,5 meter uit elkaar zitten, er moeten andere looplijnen worden uitgetekend in de scholen. Sommige scholen geven aan dat hun gebouwen hier simpelweg niet op voorzien zijn. Of dat ze onvoldoende medewerkers hebben om alle groepjes te begeleiden.

Stad Gent trok daarom alvast €250.000 uit, om de scholen te ondersteunen. Binnen dat budget is een som van €100.000 voorzien om, waar nodig, extra medewerkers in te zetten bij de verschillende taken. €75.000 kan worden ingezet om externe ruimtes in te huren voor scholen met plaatsgebrek. En €75.000 kan worden besteed door de verschillende netten om meer contacturen te voorzien om kinderen in kwetsbare thuissituaties te begeleiden en hen terug aansluiting te laten vinden bij de school. Daarenboven zal Stad Gent zelf ook inspringen in de noodopvang. Er wordt overlegd met de netten wat de meest haalbare samenwerking is. Het is alvast duidelijk dat de Dienst Kinderopvang zal bijspringen, net als enkele kinderwerkingen en sportgroepen met ervaring op dat gebied.

De drempels zijn wel reëel, maar de motivatie is groot. Alle kinderen zullen met de (spreekwoordelijke deze keer) open armen worden ontvangen.

Blijf op de hoogte!

Wil je vanaf nu wekelijks op de hoogte blijven van de belangrijkste realisaties van Groen Gent? 👉Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontdek hoe we samen Gent menselijker, eerlijker en gezonder maken.