Hergebruik CO2 in Gentse haven

05 November 2020

Hergebruik CO2 in Gentse haven

Een consortium van grote industriële bedrijven wil in de Gentse haven CO2 omzetten naar methanol, een veel gebruikte grondstof in de industrie. De demofabriek zou ineens de grootste installatie van haar soort ter wereld worden. Stad Gent speelde een sleutelrol bij het bijeenbrengen van de partners.

“Het is een enorme uitdaging om de zware industrie in de Gentse haven te verduurzamen”, zegt klimaatschepen Tine Heyse. “Dit project is een belangrijke stap. Wat afval is voor het ene bedrijf, wordt grondstof voor het andere. Hergebruik van CO2 is veel beter dan het broeikasgas opslaan onder de grond. Al zijn er zeker nog een paar hordes te nemen.”

Einddoel 1.000.000 ton

North-C-Methanol, zo heet het project, past in een breder programma in de Gentse haven om broeikasgassen om te zetten in grondstoffen. Plan is om tegen 2024 klaar te zijn en 44.000 ton methanol te produceren op basis van CO2. Nu gebeurt dat voornamelijk op basis van aardgas.

“Dit project is een belangrijke stap. Wat afval is voor het ene bedrijf, wordt grondstof voor het andere." - Tine Heyse, klimaatschepen

Uit de eerste berekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot in de haven daarmee met 140.000 ton zal dalen. In vergelijking met de totale uitstoot is dat nog beperkt: staalproducent ArcelorMittal stoot zowat 10 miljoen ton uit. Maar het is een begin. Einddoel is om de capaciteit op te trekken tot 1.000.000 ton tegen 2030 of 2040.

Voldoende groene stroom

Toch is de realisatie van het project nog niet helemaal zeker. De eerste horde: voldoende financiële middelen vinden. De methanolfabriek zou goed zijn voor een investering van 123 miljoen euro. Daarvoor zullen de partners zelf investeren, maar er wordt ook gerekend op Vlaamse en Europese subsidies.

Ook rijst de vraag of er voldoende groene stroom zal zijn voor het project. De methanol zal worden geproduceerd via waterstof, op basis van hernieuwbare elektriciteit uit de windparken op zee. Om aan de vraag van het project te voldoen, zullen nog heel wat bijkomende windmolens gezet moeten worden. Al moet er natuurlijk ook werk gemaakt worden van bijkomende turbines in de Gentse haven zelf. Daar ligt nog een groot potentieel.