Heisa over Turkse lessen is een politiek spel

07 Juni 2018

Een week nadat er heisa losbrak over Turkse taallessen die doorgaan in gebouwen van het stedelijk onderwijs besluit schepen Elke Decruynaere: 'Het is triest dat een staatssecretaris zich geroepen voelt om een initiatief van ouders zo af te branden. Hier is duidelijk meer aan de hand, men maakt er een politiek spel van en zet mensen tegen elkaar op.'

Vorige zomer sloegen enkele Gentse ouders de handen in elkaar om naschools Turkse taallessen te organiseren. Een ouder verwoordt het zo: 'Op die manier kunnen mijn perfect geïntegreerde en Nederlandstalige kinderen ook nog met hun oma uit Turkije praten.'

 

Tot 2 jaar geleden werden dergelijke lessen via het Turkse consulaat georganiseerd met leerkrachten die telkens 5 jaar in Vlaanderen verbleven. Sinds dit is afgeschaft door Vlaanderen was er geen alternatief. Daarom namen deze Gentse ouders nu zelf initiatief. 

 

Omdat de initiatiefnemende ouders het belangrijk vinden dat deze lessen net los van politiek of religie gebeuren, wilden ze deze laten doorgaan in schoolgebouwen van de Stad Gent. Ze schakelden daarbij leerkrachten via het consulaat in. Volgens het reglement voor het gebruik van stadslokalen kan dit perfect. Om geen misverstanden te hebben werd expliciet gemeld dat politiek noch religie aan bod mocht komen. De ouders bevestigen dit en er was ook telkens iemand aanwezig tijdens de les. Bovendien wordt het project begeleid door de Universiteit Gent en Artevelde Hogeschool. Ook de onderzoekers reageerden met onbegrip op de politieke heisa.

 

Tot slot is het belangrijk om weten dat Gent deze legislatuur gestart is met conversatielessen Nederlands voor anderstalige ouders en met een zomeraanbod Nederlands voor anderstalige kinderen. Er gebeurt op dit vlak heel wat. Schepen Decruynaere: “Er gebeurt heel wat om de kennis van het Nederlands te bevorderen. Dat men daaraan voorbijgaat, toont eens te meer dat een andere agenda speelt. Wij blijven verder inzetten op kennis van het Nederlands, meertaligheid als troef en het verbinden van mensen en gemeenschappen in plaats van ze tegen elkaar op te zetten.”