Groenestaakstraat en Botestraat groener en veiliger

10 Juli 2020

Groenestaakstraat en Botestraat groener en veiliger

Na ruim 2,5 jaar zijn de werken in de Groenestaakstraat, Botestraat en Gaverstraat eindelijk afgerond. De bewoners hebben heel wat geduld moeten opbrengen maar het resultaat mag er zijn. 5,4 kilometer veilige fietspaden, volledig heraangelegde kruispunten en wegen en 6 kilometer gescheiden riolering.

Onderdeel fietsnetwerk

Hierdoor kan het regenwater en het afvalwater apart worden afgevoerd. Fietsers kunnen nu veilig en comfortabel op aanliggende en verhoogde of vrijliggende enkelrichtingfietspaden in beton rijden. De fietspaden maken trouwens deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zorgen voor een veilige oost-westverbinding door Wondelgem.

Aandacht voor bomen

Ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw is blij met het resultaat: "Het is niet alleen veel veiliger maar ook veel mooier. Er is tijdens de werken erg veel aandacht gegaan naar het behoud van de majestueuze bomen. De plannen zijn daarom tijdens de werken nog bijgestuurd om de wortels van de bomen te sparen. Bovendien zijn ook extra bomen aangeplant."