Groenafval als grondstof

19 April 2018

Groenafval als grondstof

De haag scheren lijkt voor velen een doordeweekse klus. Voor de Groendienst van de Stad komt daar echter veel meer bij kijken. Voor deze werkzaamheden volgt de dienst de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer: bij aanleg en beheer van openbaar groen wordt gezocht naar een evenwicht tussen mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en organisatorische aspecten. Een goede zaak, volgens Bram Van Braeckevelt, die van schepen Coddens verkreeg dat in de toekomst hergebruik van het organisch afval verzekerd is.  

Harmonisch Park- en Groenbeheer vertaalt zich in eerste instantie door de keuze van de hagen, i.c. eerder losse hagen of heggen dan geschoren hagen.  In tweede instantie wordt geprobeerd snoeiafval zoveel als mogelijk in het openbaar groen van de stad te verwerken, bijvoorbeeld in verhakselde vorm. Voor Groen-raadslid Bram Van Braeckevelt is dan ook belangrijk dat stad Gent daar zo maximaal mogelijk gebruik van maakt. 

Daarom vroeg Bram aan schepen van Groen Rudy Coddens (sp.a) of het criterium van hergebruik niet meegenomen zou kunnen worden in de overheidsopdracht die de stad hiervoor uitschrijft.

Daarop antwoordde de schepen positief. Hergebruik van groenafval zal een bijkomend criterium worden bij een volgend bestek voor een dienst of werk waarbij groenafval wordt gegenereerd. Het rechtstreeks hergebruiken van het scheersel na verhakselen lijkt op het eerste zicht minder evident, maar zal worden onderzocht. Het verplicht laten composteren van organisch afval is zeker mogelijk en wordt ook al toegepast in de bestekken in verband met het beheren van wegbermen.

Bram reageert tevreden. Groenafval vermijden is goed, maar wanneer dat er toch zou zijn is hergebruik en teruggeven aan de natuur een slimme zet.