Groen vraagt intrekking Israël-missie

23 Januari 2020

Groen vraagt intrekking Israël-missie

Het schepencollege besliste op 10 januari om schepen Sofie Bracke te laten deelnemen aan de VOKA-missie naar Israël. Nadien werd meer bekend over enkele bedrijven die zouden bezocht worden, waardoor Groen deze missie niet meer kon steunen. Met dat doel legde fractievoorzitter Sara Matthieu, samen met sp.a, een voorstel op de gemeenteraad voor om de deelname aan de missie te annuleren.

Doel van de dienstreis

In november 2018 besliste de gemeenteraad een referentiekader dat bepaalde dat bij elke dienstreis de duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten als leidraad zouden gebruikt worden. Bij de initiële beslissing tot deelname van schepen Bracke aan de dienstreis gingen onze schepenen er dan ook vanuit dat de dienstreis aan dit referentiekader zou voldoen. 

Toen naderhand bleek dat er op dit punt twijfels rezen met betrekking tot de Voka-missie, werd bijkomend advies gevraagd aan de Gentse Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking.

Negatief advies STANZ

Die gaf een negatief advies voor deze beslissing op 17 januari. De adviesraad deed geen globale uitspraken over bezoeken aan Israël, maar beklemtoont dat de link van bepaalde bedrijven binnen de missie met militarisering, verdreven surveillance en kolonisatie van de bezette gebieden deze missie en de belangen van de Palestijnse en Israëlische burgers niet dient, evenmin die van de Gentenaars.

“We betreuren dat het standpunt van Groen niet werd gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad. We blijven bij ons standpunt dat het onverstandig is om als stadsbestuur deel te nemen." - Sara Matthieu 

Omdat de VOKA-missie, ondanks de vraag van de schepen, de door de STANZ gecontesteerde bedrijven niet wou schrappen uit haar programma, blijven we van oordeel dat de schepen niet kan deelnemen zonder het risico te lopen om te worden gelinkt aan de praktijken van het Israëlisch regime tegen de Palestijnse bevolking.

Het voorstel van Groen en sp.a kreeg in de gemeenteraad enkel nog steun van PVDA. Dat betekent dat het geen meerderheid haalde en de deelname van het stadsbestuur aan de VOKA-missie alsnog doorgaat. Fractievoorzitter Sara Matthieu: “We betreuren dat het standpunt van Groen niet werd gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad. We blijven bij ons standpunt dat het onverstandig is om als stadsbestuur deel te nemen aan de missie gezien de linken van de genoemde bedrijven met de activiteiten van het Israëlische leger en gezien het advies van de STANZ. Maar we zullen ons even constructief blijven opstellen om de uitdagingen voor onze stad samen aan te pakken.

Het integrale amendement vind je hier.