Groen vraagt intrekking Israël-missie

20 Januari 2020

Groen vraagt intrekking Israël-missie

Het schepencollege besliste op 10 januari om schepen Sofie Bracke te laten deelnemen aan de VOKA-missie naar Israël. Ondertussen is meer informatie bekend geraakt over enkele bedrijven die zouden bezocht worden, waardoor Groen deze missie niet meer kan steunen. Met dat doel hebben we zelf, samen met sp.a, deze avond een voorstel op de gemeenteraad voorgelegd om de deelname aan de missie te annuleren. Deze beslissing doet niets af aan de intentie van Groen om deze legislatuur verder samen goed te besturen in het belang van de Gentenaars.

Betrokkenheid leger

De initiële beslissing tot deelname van schepen Bracke had zeker niet het doel om de handelingen van de Israëlische overheid of het Israëlische leger te legitimeren. Onze Groene schepenen hebben van bij aanvang in het debat over deze dienstreis de principes die in november ’18 door de gemeenteraad werden goedgekeurd als referentiekader genomen: duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de leidraad en mensenrechten de rode draad van het Gentse beleid.

Toen naderhand bleek dat er op dit punt twijfels rezen met betrekking tot de Voka-missie, werd bijkomend advies gevraagd aan de Gentse Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking.

Negatief advies STANZ

Die gaf een negatief advies voor deze beslissing op 17 januari. De adviesraad deed geen globale uitspraken over bezoeken aan Israël, maar beklemtoont dat de link van bepaalde bedrijven binnen de missie met militarisering, verdreven surveillance en kolonisatie van de bezette gebieden deze missie de belangen van de Palestijnse en Israëlische burgers niet dient, evenmin die van de Gentenaars.

“We betreuren dat het standpunt van Groen niet werd gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad. We blijven bij ons standpunt dat het onverstandig is om als stadsbestuur deel te nemen." - Sara Matthieu 

Omdat de VOKA-missie, ondanks de vraag van de schepen, de door de STANZ gecontesteerde bedrijven niet wou schrappen uit haar programma, blijven we van oordeel dat de schepen niet kan deelnemen zonder het risico te lopen om te worden gelinkt aan de praktijken van het Israëlisch regime tegen de Palestijnse bevolking.

De Groen-fractie vond in de gemeenteraad enkel steun van sp.a (die het voorstel mee indiende) en PVDA voor hun voorstel. Dat betekent dat het geen meerderheid haalde en de deelname van het stadsbestuur aan de VOKA-missie alsnog doorgaat. Fractievoorzitter Sara Matthieu: “We betreuren dat het standpunt van Groen niet werd gevolgd door een meerderheid in de gemeenteraad. We blijven bij ons standpunt dat het onverstandig is om als stadsbestuur deel te nemen aan de missie gezien de linken van de genoemde bedrijven met de activiteiten van het Israëlische leger en gezien het advies van de STANZ. Maar vanaf morgen zullen wij ons even constructief blijven opstellen om de uitdagingen voor onze stad samen aan te pakken.

Het integrale amendement vind je hier.