Groen Gent diep bedroefd bij overlijden van Frank Bombeke

12 April 2018

Groen Gent diep bedroefd bij overlijden van Frank Bombeke

Groen Gent is diep bedroefd door het overlijden van Frank Bombeke. Frank is op elf april overleden, nadat een paar weken eerder kanker werd vastgesteld. 

Frank was een gewaardeerd kaderlid van Groen Gent. Zijn politiek verhaal begon bij de Volksunie, nadien vond hij bij Spirit zijn gading en was hij voorzitter van de Gentse afdeling. In 2009 lag hij mee aan de basis van de integratie van de sociaal-liberale partij bij Groen Gent. Frank werd snel trekker binnen Groen Gent. Als voorzitter van de afdeling Gent Binnenstad stak hij zijn dynamische schouders onder onze Groen-afdeling en werd hij ook een constructieve stem in de fractiewerking en partijbestuur. Hij zette steevast zijn thema’s op de politieke agenda: vrede en internationale solidariteit, en dichter bij huis, participatie, diversiteit, duurzaamheid, cultuur… 

Frank ging voor samenwerking en heeft enorm veel mensen gemobiliseerd om politiek actief te worden en te betrekken. Van ouder tot jong. Hij had oog voor de betrokkenheid van iedereen.

Frank was jarenlang lid van de bibliotheekraad en naast de politiek was Frank ook zeer actief in zijn buurt en in het middenveld zoals wereldkoor Karibu en de vredesbeweging. Ook daar was Frank een graag geziene enthousiasmerende, warme man.

In 2012 stond hij uitzonderlijk op de provinciale Groen lijst. Frank was immers niet iemand die de aandacht zocht en evenmin aandacht nodig had om bergen te verzetten. Frank had een inbreng bij alle belangrijke beslissingen van onze Groen Gent afdeling het voorbije decennium. Als lid van het pollcomité lag hij ook mee aan de basis van de lijstvorming van Groen Gent in 2012 en 2018.

Het slechte nieuws over zijn gezondheid de voorbije weken was moeilijk om dragen. Zijn overlijden is onwezenlijk. Groen Gent verliest een ploegspeler, een sterk geëngageerde man, een warme stem in het progressief debat en een voorbeeld voor velen.

Zijn laatste politieke verwezenlijking was de lijstsamenstelling van de Groene kandidaten voor de lokale verkiezingen van 2018, samen met de andere leden van het pollcomité. Samen met de 18 kandidaten van Groen Gent, zal de partij met veel overtuiging de waarden van Frank uitdragen. We zijn hem diep dankbaar voor de stenen die hij heeft verlegd. We zullen hem vooral herinneren als een uitzonderlijk schone mens.

Onze medeleven gaat uit naar zijn vrouw Caroline, zijn kinderen Katrijn en Liesbet, familie en vrienden. De uitvaart vindt plaats zaterdag 21 april om 11u in het crematorium van Lochristi.