GPS-systemen tegen fietsdiefstallen worden getest

17 Mei 2018

GPS-systemen tegen fietsdiefstallen worden getest

Fietsdiefstallen in Gent, het blijft een pijnpunt. Bram Van Braeckevelt kaartte deze problematiek al geregeld aan en pleit al langer om een tandje bij te steken in de strijd hiertegen. De burgemeester kondigde een half jaar geleden een gezamenlijk actieplan aan met Filip Watteeuw. 

Eén van de onderdelen was de aankoop en het testen van GPS-systemen, om gestolen fietsen te traceren. Bram vroeg burgemeester Termont naar een stand van zaken. De burgemeester gaf aan dat er drie systemen werden bestudeerd,waarvan er twee bruikbaar waren om te testen: een tracking systeem in het achterlicht en een 'slim slot'. Op de levering van het slim slot zit vertraging. Zoals afgesproken konden verschillende mensen zich aanmelden. Er werd ook bij het GMF en de Fietsersbond gerekruteerd. Wie alsnog mee wil testen, kan zich nog melden. Je hebt hiervoor best wel een smartphone. De finale evaluatie en verdere stappen zullen dus pas voor begin 2019 zijn. Dat die technische problemen voor wat vertraging zorgen, is natuurlijk jammer. De essentie blijft natuurlijk dat diefstallen niet alleen opgelost kunnen worden, maar ook vermeden.