Goed nieuws voor de fietsers in Drongen

02 Juli 2018

Goed nieuws voor de fietsers in Drongen

Wie met de fiets vanuit Drongen langsheen de spoorweg naar de R4 West fietst, weet dat het niet evident is om op het fietspad van de R4 te geraken. Maar er is beterschap op komst, zo weet Dirk Holemans na schepen Watteeuw bevraagd te hebben.  

Vanuit de Pontstraat moet je een kort stuk omhoog door de berm, wat zeker bij regenweer geen pretje is. Nochtans gebruiken heel wat scholieren deze verbinding om onder meer naar Don Bosco te fietsen. Eind 2016 kaartte ik deze kwestie aan bij Gents schepen Filip Watteeuw, die zich engageerde om in overleg met het Vlaamse Gewest (AWV) te kijken om dit zogenaamde olifantenpaadje comfortabel te maken voor fietsers die richting zuiden langs de R4 willen fietsen.

 

Ondertussen blijkt de Stad niet te hebben stilgezeten. Het overleg met AWV is goed verlopen. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterwegen van de Gentse administratie heeft concrete plannen opgemaakt voor de heraanleg van het betrokken deel van de Ponstraat. In deze plannen is ook de doorsteek naar de R4 voor fietsers uitgewerkt. Ter hoogte wordt een voldoende breed pad voorzien in betonverharding.

Ook het aanwervingsdossier - er moet een stukje privaat domein worden verworven - is al opgestart door de Stad Gent. Eenmaal dit is afgerond, kunnen de werken worden aangevat. Dat betekent dat alles zoals gepland verloopt, het fietspad er midden 2019 zal komen. Zo is opnieuw een missing link in het fietspadennetwerk aangepakt en wordt fietsen veiliger en aangenamer.