GO! CVO Panta Rhei draagt opleidingen en personeel over naar CVO Gent

04 Juni 2020

GO! CVO Panta Rhei draagt opleidingen en personeel over naar CVO Gent

De Stad Gent en GO! Scholengroep hebben een akkoord gesloten over het volwassenenonderwijs. 'GO! CVO Panta Rhei' houdt op te bestaan en draagt opleidingen en personeel van haar volwassenenonderwijs over naar het stedelijke Centrum voor Volwassenenonderwijs, CVO Gent. Voor CVO Gent betekent dit een grote uitbreiding van het opleidingsaanbod. Voor de personeelsleden en cursisten van GO! CVO Panta Rhei lopen op deze manier loopbaan en aanbod verder.

In 2016 besliste de Vlaamse overheid dat de centra voor volwassenenonderwijs (CBO) aan schaalvergroting moesten doen. Kleinere centra moesten dus een fusiepartner zoeken om aan de vooropgestelde schaalgrootte te voldoen. Tegelijkertijd verloren de centra voor volwassenonderwijs de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en de specifieke lerarenopleiding aan de hogescholen en de universiteiten.

De impact van deze maatregelen op de sector van het volwassenenonderwijs is niet min. Het stedelijke CVO Gent – zelf het resultaat van een fusie tussen CVO Leerdorp en CVO De Bargie – is op zichzelf groot genoeg voor een zelfstandig bestaan. Maar voor GO! CVO Panta Rhei maakten het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleiding samen twee derde uit van het aanbod, waardoor het centrum te klein werd om autonoom te kunnen blijven bestaan.

"Als stadsbestuur willen we blijven inzetten op levenslang leren. We willen dat de volwassenen, die vandaag een opleiding volgen aan CVO Panta Rhei, dat ook in de toekomst in onze stad kunnen blijven doen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Verschillende mogelijkheden om binnen het gemeenschapsonderwijs tot een fusie te komen werden onderzocht, maar begin dit jaar bleek dat er geen fusiepartner gevonden werd. GO! Scholengroep Gent bleef niet bij de pakken zitten en stak de hand uit naar de Stad Gent om een goede oplossing te vinden voor de 1.350 cursisten en de veertigtal personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei.

"Onderwijs zit in het DNA van deze stad. Het verdwijnen van dit lesaanbod zou een verlies zijn. Ik ben blij dat we dit konden voorkomen door samen te werken." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De gesprekken werden succesvol afgerond. Het merendeel van de personeelsleden zal vanaf september kunnen overgaan naar het CVO Gent, voor de overige personeelsleden engageren de Stad en de Scholengroep zich om ook voor hen in het Gentse onderwijs een nieuwe plek te zoeken.

Stephan Brynaert, algemeen Directeur van GO! Scholengroep Gent, is tevreden dat de samenwerking een oplossing brengt voor de cursisten en personeelsleden: “Het aanbod is bij deze gegarandeerd en CVO Gent zal nu en in de toekomst een heel divers aanbod volwassenenonderwijs kunnen aanbieden, gericht op Gent en omstreken.”

Schepen Decruynaere slaat ook de brug naar het lerarentekort dat in de steden meer en meer opkomt.

"We hebben elke goede leerkracht in onze stad nodig. Ik wil de expertise van deze personeelsleden niet verloren laten gaan en nagaan of we voor hen een plekje kunnen vinden in het brede Gentse onderwijs." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor het Stedelijk CVO Gent betekent dit een grote uitbreiding van het opleidingsaanbod. Naast opleidingen in Gent, gaat het ook over opleidingen in Melle, Merelbeke en Evergem.