Ghelamco zorgt niet voor miljoenverlies

23 September 2019

Ghelamco zorgt niet voor miljoenverlies

Er is heel wat ophef over financiële constructies rond de bouw en uitbating van de Ghelamco Arena. De stad – meer bepaald het Stadontwikkelingsbedrijf SOGent – zou opgezadeld zitten met een miljoenenschuld. Daar blijkt in de praktijk niets van aan.

Transparantie

Sinds dit jaar is Filip Watteeuw voorzitter van de CVBA Arteveldestadion, de vennootschap die destijds werd opgericht voor het beheer van het nieuwe stadion. "Eenvoudig is het allerminst", erkent schepen Watteeuw. "Maar daarom is het nog niet schimmig of fout. Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik direct duidelijk gemaakt dat ik van transparantie een erezaak zou maken. Ook de vraag van schepen Souguir – als voorzitter van SOGent – moet in dat licht worden gezien. Het is een vraag naar duidelijkheid over de opgebouwde verliezen en welk effect die hebben op de boekhouding van SOGent."

“Het is duidelijk dat de CVBA Arteveldestadion financieel gezond is en SOGent geen verlies in haar boekhouding moet opnemen. Ik zal als voorzitter van de CVBA blijvend toezien op transparantie en duidelijkheid naar alle stakeholders over de financiële situatie.” - Filip Watteeuw

Er zijn heel wat organisaties betrokken bij de Ghelamco Arena en die hebben daarin elk ook hun (financieel) aandeel. De NV Buffalo werd destijds opgericht in functie van de bouw van het stadion, maar die wordt nu opgedoekt omdat ze na de voltooiing van het stadion geen meerwaarde meer heeft. SOGent neemt – als grootste aandeelhouder van de NV Buffalo – de aandelen in de CVBA Arteveldestadion over. Daardoor deelt SOGent mee in verliezen of winsten bij de CVBA Arteveldestadion. De vraag is nu of er echt een verlies wordt verwacht en of SOGent dat in haar boekhouding moet opnemen.

Moeten de Stad Gent en SOGent rekening houden met een verlies van de CVBA?

Het antwoord is: nee. De bedrijfsrevisoren van SOGent en CVBA Arteveldestadion klinken unisono. Er is effectief een verlies van ongeveer 3,3 miljoen euro opgebouwd bij de CVBA Arteveldestadion, maar dat is een boekhoudkundig en tijdelijk verlies. De CVBA Arteveldestadion maakte bij de realisatie van het stadion kosten waarvoor leningen werden aangegaan. Daarop moeten intresten worden betaald. Daartegenover staan echter vorderingen – vooral ten aanzien van KAA Gent – die elk jaar meer opbrengen. Nu zijn die intresten nog hoger dan die opbrengsten, maar vanaf 2028 liggen de opbrengsten hoger en wordt het verlies weggewerkt. De CVBA Arteveldestadion is dus financieel gezond en zal op termijn dus én een nieuw stadion gerealiseerd hebben én extra middelen opbrengen die de stad opnieuw kan investeren.

“Dat ik kritische vragen krijg is nooit een probleem, maar dat ik deze nu pas krijg nadat er zaken zijn opgeklopt in de pers en niet op moment dat de verantwoordelijke bestuursleden diezelfde beslissing waarover ze nu vragen stellen, goedkeuren, dat begrijp ik niet.” - Filip Watteeuw

Filip Watteeuw: “Het is duidelijk dat de CVBA Arteveldestadion financieel gezond is en SOGent geen verlies in haar boekhouding moet opnemen. Ik zal als voorzitter van de CVBA blijvend toezien op transparantie en duidelijkheid naar alle stakeholders over de financiële situatie.”

Iedereen moet zijn werk doen

De cijfers waarover nu polemieken zijn ontstaan zijn eigenlijk al bekend sinds 2016. Alle partijen die op dat moment in de gemeenteraad zetelden waren vertegenwoordigd in NV Buffalo en konden dus ook perfect toen al kritische vragen stellen rond dit dossier. “Dat ik kritische vragen krijg is nooit een probleem, maar dat ik deze nu pas krijg nadat er zaken zijn opgeklopt in de pers en niet op moment dat de verantwoordelijke bestuursleden diezelfde beslissing waarover ze nu vragen stellen, goedkeuren, dat begrijp ik niet. Iedereen heeft zijn rol, ik ben altijd bereid alle vragen te beantwoorden, maar de vertegenwoordigers van alle politieke partijen dienen ook hun huiswerk te maken. Kritische vragen moeten gesteld worden voor we iets beslissen en niet 3 jaar later omdat het nu toevallig in de krant staat. Zo wil ik ook graag in de toekomst met alle partijen constructief en transparant blijven samenwerken.” Aldus Filip Watteeuw.