Gentse schoolspotters werken en studeren tegelijkertijd

26 Januari 2023

Gentse schoolspotters werken en studeren tegelijkertijd

"Als twee vliegen in een klap worden deze jongeren gesterkt in hun verdere toekomst." - Evita Willaert, schepen van Outreachend Werk

Werken en studeren

Het Gentse schoolspotter-project heeft een dubbele doelstelling. Het biedt jongeren tussen de 18 en 26 jaar zonder secundair diploma een startbaan aan als jongerenwerker én tegelijk krijgen ze de kans om een opleiding te starten die leidt tot een erkend diploma.

Het project wil jongeren nieuwe kansen aanreiken om hen te versterken.

Veiligheidsgevoel verhogen

De schoolspotters krijgen een preventieve en sensibiliserende opdracht als outreachende jongerenwerker. Ze worden ingezet in schoolomgevingen en nabij hubs van het openbaar vervoer; plaatsen waar veel jongeren samenkomen voor en na school.

Ze werken daar aan het sociale- en het welzijnsluik om het veiligheidsgevoel in die omgevingen te verhogen. Dat gebeurt specifiek op momenten waarop de schoolgaande jeugd op straat en op het openbaar vervoer aanwezig is.

"Dat deze jongeren enerzijds begeleid worden om een erkend diploma te behalen en anderzijds de kans krijgen om werkervaring op te doen is een heel efficiënte ondersteuning." - Evita Willaert, schepen van Outreachend Werk

"Dat deze jongeren enerzijds begeleid worden om een erkend diploma te behalen en anderzijds de kans krijgen om werkervaring op te doen als peer-supporters in een context die aansluit bij hun eigen leefwereld, is een heel efficiënte ondersteuning."

"Als twee vliegen in een klap worden deze jongeren gesterkt in hun verdere toekomst", zegt Evita Willaert, schepen van Outreachend Werk.

Arbeidscompetenties- en attitudes versterken

De spotters worden in deze job als outreacher intensief begeleid zodat hun arbeidscompetenties en -attitudes versterkt worden om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Daarnaast worden ze aangemoedigd om een opleiding te volgen die aansluit bij hun interesses, competenties én noden. De jongeren worden zoveel mogelijk gestimuleerd om een diplomagerichte opleiding te volgen.

In eerdere trajecten volgden schoolspotters bijvoorbeeld opleidingen in de Jeugd- en Gehandicaptenzorg, een graduaat Maatschappelijk Werk of een gevorderde opleiding Nederlands. 

Schoolspotters bieden een luisterend oor en meer

In Gent zijn de schoolspotters vooral actief in 2 regio’s: Regio Zuid en Regio Casinoplein.

Door veel aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren leren ze jongeren kennen en bouwen ze met hen een vertrouwensband op. Ze bieden de jongeren een luisterend oor en gaan samen met hen op zoek naar antwoorden voor de vragen die op hen afkomen.

Als er meer nodig is, verwijzen ze de jongeren door naar contactpersonen binnen de school of een gespecialiseerde dienst. Waar mogelijk en nodig zetten ze ook sensibiliserende acties en activiteiten op rond thema’s die de jongeren zelf aangeven (bv. vuilnis, hangjongeren, relaties).

Aanbieden zinvolle vrijetijdsactiviteiten

Zo helpen schoolspotters bijvoorbeeld ook bij het aanbieden van zinvolle vrijetijdsactiviteiten voor jongeren. In Regio Zuid start er binnenkort een voetbalproject op woensdagnamiddag.

In Regio Casinoplein werkt een schoolspotter dan weer samen met Victoria Deluxe rond dans, theater en muziek, specifiek gericht naar de OKAN leerlingen.

Ook een luisterend oor voor de schoolspotters zelf

Ook de schoolspotters zelf worden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke zoektocht. Het zijn jongeren die aan het prille begin van een traject staan. Ze kunnen daarbij rekenen op een teamcoach die hen begeleidt en stuurt, hen helpt groeien en hen ook stimuleert in hun opleidingsproces.

"Het is de bedoeling dat onze schoolspotters zoveel mogelijk bijleren en voldoende kansen krijgen om een aantal competenties te verwerven die ze in hun verdere loopbaan kunnen toepassen", Ismaïl Canturk, teamcoach schoolspotters, dienst Outreachend Werk Stad Gent.

De coach is steeds nabij en ondersteunt hen - als vertrouwenspersoon - zodat ze de nodige ruimte en kansen krijgen om zich binnen het project te ontplooien en te groeien.

Tijd voor creativiteit

Er wordt hen een werkstructuur aangeboden waaraan ze zich dienen te houden met daarin tijd voor creativiteit en voor het bedenken van ideeën voor projecten of acties in en rond scholen.

Een voltallig team van de Gentse schoolspotters bestaat tegenwoordig uit zeven schoolspotters en een coördinator. Een regulier traject duurt twee jaar. Er stroomden al enkele schoolspotters uit, die ondertussen gestart zijn in een duurzame job op een nieuwe werkplek.

Een project door jongeren voor jongeren!

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.