Gentse Green Bowl, de lokale eiwitstrategie

18 November 2021

Gentse Green Bowl, de lokale eiwitstrategie

Op de Partnerdag van de Voedselraad werd onder de noemer de ‘Gentse Green Bowl’ onze nieuwe lokale eiwitstrategie voorgesteld. Een lokale eiwitstrategie kan niet ontbreken in onze strijd tegen broeikasgassen. Deze strategie focust zowel op productie als consumptie van dierlijke, plantaardige en alternatieve eiwitten.

Een ambitieus klimaatbeleid gaat ook over transitie in voeding en landbouw. Het huidige globale voedselsysteem is verantwoordelijk voor zowat één derde van de broeikasgassen. Met de Gentse Green Bowl willen we deze broeikasgassen reduceren aan de hand van 3 doelstellingen. Daarnaast moet deze transitie sociaal en inclusief zijn en onze gezondheid, milieu en dierenwelzijn ten goede komen.  

Doelstelling 1: Meer plantaardige eiwitten op ons bord

De eerste doelstelling nemen we integraal over uit de Vlaamse Green Deal: tegen 2030 ligt de verhouding van consumptie van dierlijke versus plantaardige en alternatieve eiwitten op 40% / 60%. Vandaag ligt die verhouding omgekeerd en halen we ongeveer 60% van onze eiwitbehoefte uit dierlijke eiwitten zoals vlees, vis, eieren en melkproducten.

Doelstelling 2: Duurzame eiwitproductie

Daarnaast wil Gent ook een toonbeeld zijn als het gaat over duurzame eiwitproductie. Omdat het aantal veehouders op ons grondgebied beperkt is, willen we met deze doelstelling niet zozeer de veestapel verminderen maar vooral focussen op een duurzame productie.

Denk maar aan duurzamer veevoeder en het sluiten van kringlopen. We bekijken ook de mogelijkheden om meer plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie te produceren in Gent. En ook alternatieve eiwitbronnen op basis van insecten, algen, schimmels … kunnen een deel van de oplossing zijn.

Doelstelling 3: Data verzamelen

Het nadenken over deze eiwittransitie deed ons ook beseffen dat er heel weinig data voorhanden zijn. Samen met Gentse onderzoeksinstellingen willen we cijfermateriaal verzamelen en een monitoringframework uitwerken. Deze derde doelstelling bestaat er dan ook in om tegen 2025 voldoende data te hebben om ons eiwitbeleid te verfijnen en keuzes te maken.

Samen met Gentse partners

Op de Partnerdag van de Voedselraad is alvast de eerste stap gezet en is een warme oproep gelanceerd om Gentse acties en projecten kenbaar te maken en toe te voegen op de nieuwe participatieve pagina https://participatie.stad.gent/nl-BE/folders/degentsegreenbowl. Voedselproducenten, landbouwers, scholen, onderzoeksinstellingen, verenigingen, winkels, eventorganisatoren, bedrijven … kunnen samen met de Stad een verandering teweeg brengen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.