Gents toerisme op een kantelpunt

13 Juni 2019

Gents toerisme op een kantelpunt

Schepen van Toerisme Van Braeckevelt kwam op de gemeenteraadscommissie met een overzicht van de belangrijkste cijfers rond Gents toerisme. Het meest opvallende gegeven: als de trend van de voorbije jaren zich doorzet, zal het verblijfstoerisme in Gent met 70% groeien tegen 2024.

Stijgende toeristische druk 

"We moeten nu aan de slag. Ik wil beleid voeren om slim met deze groei om te gaan. Gent wil een stad zijn waar toeristen een deel van uitmaken. Geen toeristenstad. Leefbaarheid en beleving moeten in evenwicht blijven." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

2017 registreerden we iets minder dan 1,1 miljoen overnachtingen in Gent. Dat zouden er bijna 1,8 miljoen kunnen worden tegen het einde van deze legislatuur, als de huidige trend zich voortzet. De toeristische druk (het jaarlijks aantal overnachtingen per inwoner) zou daarmee stijgen van 3,9 in 2017 naar 6,7. Ter vergelijking: Brugge kende in 2017 een toeristische druk van 14,8. In Antwerpen was dat 3,5.

Kantelpunt

Toeristen blijven uiteraard welkom in onze stad. Maar de cijfers zijn duidelijk: we staan op een kantelpunt. "We moeten nu aan de slag. Ik wil beleid voeren om slim met deze groei om te gaan. Gent wil een stad zijn waar toeristen een deel van uitmaken. Geen toeristenstad. Leefbaarheid en beleving moeten in evenwicht blijven" aldus Bram.

Stadsbreed debat

In het najaar zullen we een stadsbreed debat organiseren. Want de stad is van iedereen. Gentenaars, toeristen, beleidsmakers, professionals uit de sector... we willen ieders perspectief en visie op toerisme van de toekomst kennen.