Gents drugsbeleid op hoog niveau

28 September 2020

Gents drugsbeleid op hoog niveau

Wie het Gentse drugsbeleid afmeet aan hedendaagse televisieprogramma's, doet het onrecht aan. Gelukkig is er het Gentse Drugsbeleidsplan 2020-2025 waar de brede aanpak van de problematiek in onze stad wél volledig staat beschreven. Het plan wordt in september goedgekeurd op de gemeenteraad en omvat 56 acties, gaande van preventie en zorg over schadebeperking en handhaving. "Drugshandel én -gebruik hebben een grote impact op Gent en de Gentenaars. Met dit plan bestrijden we die problemen op alle fronten", zegt raadslid Anita De Winter. 

Het nieuwe Drugsbeleidsplan is al in de maak sinds het najaar van 2019 en werd opgemaakt samen met alle betrokkenen uit het brede professionele werkveld, van de straathoekwerkers tot de magistraten, en met input van gebruikers zelf. Drie thematische werkgroepen gingen aan de slag rond gerichte preventie, zorg en herstel door inclusie en aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. Deze werkgroepen blijven bestaan om verder actiepunten uit te werken, evoluties op de voet op te volgen en in te spelen op de actualiteit.

Integrale aanpak

Wie naar de realityreeks Niveau 4 kijkt, krijgt slechts een deel van de aanpak te zien: de Gentse recherche die grote en kleine drugsdealers van de straten probeert te krijgen. Goed en noodzakelijk werk. Maar de Gentse drugsaanpak steunt op vijf pijlers: preventie, vroeginterventie, zorg, schadebeperking en repressie. Over het volledige stadsbudget wordt 2,5 miljoen euro per jaar uitgegeven voor het uitvoeren van het drugsbeleid, exclusief de inzet vanuit de politie voor handhaving. Het drugsbeleidsplan schuift vier prioritaire thema’s naar voor: gerichte preventie, een breed palet van toegankelijke zorg, kordate aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast en Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

Gerichte preventie

Preventie blijft van cruciaal belang om werk te maken van een drugsalerte samenleving. Gent wil hierbij zoveel mogelijk op maat van diverse doelgroepen werken. Specifieke aandacht gaat naar jongeren, aangezien de hulp- en politiediensten steeds meer signalen ontvangen dat drugsgebruik bij jongeren wordt genormaliseerd. Schepen van Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere: "Nieuw is dat alle Gentse secundaire scholen ondersteund zullen worden om een drugsbeleidsplan op maat van de school op te stellen. Voor de scholen wordt ook een preventiepakket rond alcohol, drugs en andere roesmiddelen beschikbaar gesteld."

Er worden extra middelen voorzien voor gerichte drugspreventie in het Gentse nachtleven met een sterkere verankering van het preventieconcept Quality Nights en een grotere betrokkenheid van de Gentse horeca. Ook de aanpak van gok- en gameverslaving krijgt aandacht in het drugsbeleid.

Toegankelijke zorg

Bij een integrale aanpak van drugs is een brede waaier van toegankelijke zorg nodig. De Stad blijft inzetten op het ambulante, laagdrempelige aanbod van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC). De Stad blijft ook pleiten bij bovenlokale overheden voor zorg op maat van drugsgebruikers. Een specifiek aandachtspunt vormt hierbij toegankelijke tandzorg voor zowel actieve drugsgebruikers als voor personen in herstel. "De Stad zet in op sleutelfiguren, outreachend werken en aanklampende zorg om drugsgebruikers toe te leiden naar gespecialiseerde zorgorganisaties", zegt schepen van Outreachend Werk Elke Decruynaere. 

Kordate aanpak van druggerelateerde criminaliteit en overlast

"Maar die focus op preventie en zorg betekent niet dat Gent de ogen sluit voor de nefaste gevolgen van invoer, handel, verkoop en productie van drugs. Die worden repressief aangepakt", benadrukt raadslid Anita De Winter. Het drugsbeleidsplan focust onder meer op straat- en homedealing, met extra aandacht voor dealen in en rond scholen, jeugdhuizen en andere plekken waar jongeren samenkomen. In het Zonaal Veiligheidsplan van de Politie 2020-2025 wordt eveneens een prioriteit gemaakt van alcohol en drugs in het verkeer als een meer buurtgerichte aanpak van drugs. Nieuw in het drugsbeleidsplan is de deelname van de stad aan het Havenproject van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Samen met alle havenpartners zal ingezet worden om onze Gentse haven zo goed mogelijk te beveiligen. Drugsoverlast onder de vorm van achtergelaten zwerfspuiten wordt verder aangepakt door het inzetten van zwerfspuitpatrouilles, de plaatsing van minstens 10 extra naaldcontainers waar gebruikte spuiten veilig kunnen achtergelaten worden en structurele sweepings.

Gent als inclusieve stad voor personen in herstel

Gent wil een inclusieve stad zijn voor personen in herstel en nog meer inzetten op positieve beeldvorming over herstel, zodat het stigma over drugsverslaving in de samenleving wordt weggewerkt. Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt: "De Stad wil mee werk maken van begeleiding van personen in herstel naar duurzame tewerkstelling, onder andere via progressieve tewerkstelling en het bepleiten van een arbeidsstatuut op maat van personen in herstel. De Stad zet verder in op begeleiding naar werk via het Gentse Arbeidspact."