Gentenaars trots op Gent als toeristische bestemming, maar ook bezorgd

03 Februari 2022

Gentenaars trots op Gent als toeristische bestemming, maar ook bezorgd

Gentenaars blijven enthousiast over het toerisme in de Arteveldestad, en zijn fier op Gent als toeristische bestemming. Dat blijkt uit de derde editie van het Bewonersonderzoek in Gent. Een groeiende groep Gentenaars vraagt aandacht voor de leefbaarheid in het centrum.     

Gastvrij Gent

Een grote meerderheid van de Gentenaars, zo’n 71 procent, vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. 67 procent is fier op Gent omwille van de toeristische uitstraling van de stad. Wel geven meer Gentenaars aan dat ze overlast ervaren door toerisme (28% in 2021 en 10,1% in 2017).

"We zijn pro-actief bezig met spreiding van toerisme, met een duurzame plek voor toerisme in Gent. En dat is ook in belang van de toeristische sector zelf." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Bijna de helft van de Gentenaars vindt het centrum overvol, tegenover een derde in 2017.    

Verschillende functies

Deze cijfers bevestigen dat een groeiende groep Gentenaars begaan is met de leefbaarheid van de stad en belang hecht aan een evenwicht tussen de verschillende functies van de stad, zoals  bijvoorbeeld wonen, werken, studeren ...  

Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme: "Dit was verwacht. Dezelfde signalen pikten we op tijdens ons stadsdebat over het 'toerisme van de toekomst'."

"Ons beleid is daar ook op gericht: we zijn pro-actief bezig met spreiding van toerisme, met een duurzame plek voor toerisme in Gent. En dat is ook in belang van de toeristische sector zelf."

Vierde participatiemoment

Het stadsbestuur nam al verschillende initiatieven vanuit de visie op leefbaarheid in Gent en spreiding van toerisme: bijvoorbeeld de vakantiewoningenstop, nieuwe voetgangersbewegwijzering en routes buiten de kuip, de ontwikkeling van een logiesspreidingsplan etc.

In 2022 zal er een vierde participatiemoment georganiseerd worden, waar Gentenaars en professionals het toeristisch beleid mee kunnen inspireren.  

Impact van corona 

Mogelijks leidde de terugval van het toerisme in Gent tot een veranderde perceptie van rust en drukte in het centrum. 22% van de Gentenaars geeft aan negatiever te staan tegenover toerisme omwille van de coronacrisis.

Ongeveer de helft (46%) geeft aan een jaar met minder toeristen als aangenaam ervaren te hebben. De covid-pandemie lijkt bij te dragen aan de roep naar een duurzaam en evenwichtig toerisme.    

Derde editie

De derde editie van het Bewonersonderzoek, na 2017 en 2019, kadert in een samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de andere Vlaamse Kunststeden: Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen. 1200 Gentenaars werden bevraagd in het najaar van 2021.   

Rapport

Download de presentatie over het rapport van Toerisme Vlaanderen hier.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.