Gentenaars en Stad samen gastvrij

25 Maart 2022

Gentenaars en Stad samen gastvrij

De weerzinwekkende beelden over de oorlog in Oekraine roepen heel veel spontane solidariteit op in onze Stad. De Gentenaars en ons stadsbestuur zijn onmiddellijk met een groot hart aan de slag gegaan bij het zien van zoveel oorlogsleed.

Eerste vluchtelingen zijn toegekomen

Momenteel hebben een 150-tal vluchtelingen zich in Gent aangemeld. Deze mensen zijn nog niet altijd geregistreerd in Brussel. De eerste opvang gebeurde hier ofwel door vrienden en familie maar ook door een aantal hotels, die kamers ter beschikking stelden op vraag van schepen Van Braeckevelt.

Een honderdtal vluchtelingen kregen ondertussen al een plek toegewezen in een gastgezin via #plekvrij, Al veel meer gezinnen hebben zich aangeboden om een kamer of meer ter beschikking te stellen. Maar het is duidelijk dat er veel meer vluchtelingen naar Gent zullen komen, en daarvoor moet de stad in gereedheid gebracht worden: al deze mensen moeten ergens kunnen wonen, mogelijks kunnen ze ergens aan de slag, en hun kinderen moeten naar school kunnen.

Onderwijs

Een plek op de schoolbanken voor al deze kinderen en jongeren, is niet de allereerste zorg nu, maar toch is schepen Decruynaere hier achter de schermen al volop mee bezig. De eerste kinderen en jongeren druppelen al binnen in het lager en het OKAN-onderwijs (secundair onderwijs voor anderstaligen).

Maar op iets langere termijn bereidt schepen Decruynaere zich voor op grote aantallen. Een deel van hen zal naar het regulier onderwijs kunnen gaan, anderen naar aparte klasjes waar hen via afstandsonderwijs les zal gegeven worden. Daartoe worden contacten gemaakt met de Oekraïense gemeenschap.

Opdracht en middelen voor het Gentse OCMW

 "OCMW’s moeten nu hun werk kunnen doen, met bijkomende middelen en zonder bijkomende administratieve lasten." Evita Willaert

Op korte termijn ligt de focus op de eerste opvang van de vluchtelingen. De OCMW’s zullen hier en in andere steden en gemeenten een heel bijzondere plek en opdracht op zich nemen: de mensen wegwijs maken en eerste opvang bieden, equivalent leefloon en andere materiele hulp voor hen regelen, toeleiden naar de VDAB waar mogelijk, ...

Daartoe zal in Gent een ‘dedicated’ team van 8 extra maatschappelijk werkers opgericht worden, antwoordde schepen Coddens aan Evita Willaert. Maar dit kan enkel succesvol als de zaken bovenlokaal ook goed geregeld zijn. Daarom maakte Evita Willaert in het federaal parlement aan minister Lalieux duidelijk dat onze OCMW’s bijkomende middelen nodig hebben. “We moeten leren uit de fouten in het verleden en de OCMW’s nu hun werk laten doen”, stelde Evita, “zonder bijkomende administratieve lasten te creëren. 

De Vivaldi-regering heeft dit nu ook effectief gedaan. Via een federale terugbetaling van 135% voor de leeflonen die de OCMW’s toekennen kunnen ook andere kosten van de OCMW’s worden gefinancierd.”

Gastvrij Gent en Gentenaars

Dat al heel wat Gentenaars zich aandienden als gastgezin, kan in ons Gastvrije Gent niet verwonderen. Maar op langere termijn is dit natuurlijk geen oplossing. Schepen van wonen Tine Heyse is zich hiervan bewust, maar is ook beducht voor de plek van mensen die reeds langer op een wachtlijst staan voor sociale huisvesting. Om dit te voorkomen is er nood aan ‘woondorpen’ waar vluchtelingen voor langere duur zullen kunnen verblijven.

"Het is bewonderenswaardig hoe onze medewerkers in heel wat diensten zich opnieuw heel flexibel en geëngageerd inzetten om alweer een nieuwe enorme uitdaging aan te vatten." Hafsa El-Bazioui

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management, gaf haar diensten de opdracht om op zoek te gaan naar sites die hiervoor in aanmerking komen. Maar de noden overstijgen het lokale niveau, en dus ook de lokale financiële draagkracht, die door de pandemiemaatregelen reeds danig op de proef gesteld werden. Tot een realisatie van de woondorpen komt het vooralsnog niet zolang het financiële plaatje niet ook uitgeklaard wordt in overleg tussen de verschillende overheden.

Hafsa beseft als geen ander dat deze oorlogssituatie ook van veel personeelsleden weer een extra vergt. Ze stak hen op de jongste commissie dan ook een hart onder de riem: “Het is bewonderenswaardig hoe onze medewerkers in heel wat diensten zich inzetten om alweer een nieuwe enorme uitdaging aan te vatten in het belang van onze inwoners, hoe tijdelijk ze in Gent ook verblijven.

Dit doen onze medewerkers al jarenlang en het is indrukwekkend hoe ze zich ook nu opnieuw heel flexibel en geëngageerd opstellen.”

Solidair met alle oorlogsvluchtelingen

"Ik hoop dat we in de toekomst alle oorlogsvluchtelingen even gastvrij zullen blijven onthalen." Fourat Ben Chikha. 

Op de jongste commissie Algemene Zaken deed fractievoorzitter Fourat Ben Chikha een gelijkaardige dankbetuiging namens de Groen-fractie aan alle stadsdiensten en medewerkers voor zoveel inzet. 

“Ik ben onder de indruk van de wijze en de snelheid waarmee zoveel Gentenaars en personeelsleden van onze stad reageren op deze crisis. Ik hoop dat samen met mij alle beleidsmakers daar even bij stilstaan. En we in de toekomst alle oorlogsvluchtelingen even gastvrij zullen blijven onthalen”.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.