Gent zorgzaam in tijden van corona

13 Maart 2020

Gent zorgzaam in tijden van corona

Gisteren namen de Stad Gent en de federale overheid krachtige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Gent blijft zorgen voor mensen, in het bijzonder in tijden van corona. Het stadsbestuur lichtte op 13 maart toe hoe het met deze crisis omgaat, in het bijzonder voor zij die het hardst worden getroffen.

Het stadsbestuur had op 12 maart al beslist om geen evenementen meer te laten plaatsvinden in de stad en later op de avond werd dan door de federale regering beslist om ook horeca te sluiten en lessen in de scholen op te schorten. Stevige maatregelen, maar die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en vooral om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorg de stijgende vraag blijft aankunnen. Dat neemt echter niet weg dat heel wat mensen hierdoor worden getroffen. En dus neemt het stadsbestuur een hele reeks maatregelen om elke Gentenaar zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Zorg staat voorop!

Het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook kan blijven krijgen. Dat betekent dat alle noodzakelijke zorg gegarandeerd blijft. Ook bijvoorbeeld de nachtopvang voor daklozen en de inloopcentra blijven in Gent open. De Dienst Outreachend Werken blijft extra waakzaam voor de meest kwetsbaren. De nachtpatrouille en de toeleiding naar de nachtopvang blijft behouden en buurtstewards behouden contact met hun gezinnen.

De lokale dienstencentra en Open Huizen zijn gesloten, maar de medewerkers worden ingezet om ouderen individueel te ondersteunen.

"Iedereen in de zorg blijft op post om de zorg voor alle Gentenaars op te nemen." - Elke Decruynaere

Daarnaast roepen we alle Gentenaars op om zich van hun solidairste kant te laten zien. Al dat hamsteren is voor niets nodig, maar vooral: biedt hulp aan mensen die het nodig hebben. Het stadsbestuur zal tijdens de coronacrisis het vrijwilligerspunt versterken. Gentenaars die hulp willen bieden aan wie het nodig heeft, kunnen zich aanmelden via Gentinfo (09 210 10 10).

Opvang indien nodig

Voor alle kinderen wiens ouders nodig zijn in de zorg of andere noodzakelijke dienstverlening of waarvoor geen eigen opvang kan worden geregeld, voorzien de scholen opvang. Leerkrachten worden, net als het hele schoolteam, op school verwacht om de opvang te organiseren en te voorzien in een zinvolle daginvulling. Ook in de kinderopvang wordt maximaal ingezet op flexibiliteit: wie wil annuleren, kan annuleren. Wie extra opvang nodig heeft, zal die krijgen.

Steun voor toerisme, handel en horeca

Culturele instellingen, musea, hotels, handel en horeca... allemaal zijn ze sterk slachtoffer van deze - helaas noodzakelijke - maatregelen. En dat tijdens het Van Eyck-jaar. De hotels krijgen daarom uitstel voor de betaling van de citytaks, de terrasbelasting voor horeca wordt opgeschort en er wordt ingezet op een promocampagne voor de lokale handelaars. Ook de Vlaamse regering heeft financiële ondersteuning voorzien voor ondernemingen. 

Dienstverlening vanuit de stad

"We proberen alle niet-noodzakelijke contacten te vermijden, maar de stad blijft functioneren." - Bram Van Braeckevelt

Het stadsbestuur probeert het werken mogelijk te maken, zonder niet-essentiële contacten. Daarbij houdt men rekening met wat noodzakelijk is voor de burger in functie van dienstverlening, zorg en onderwijs. Bij IVAGO, bijvoorbeeld, wordt het huisvuil opgehaald en blijven de recyclageparken open en de dienstverlening vanuit burgerzaken blijft beschikbaar, weliswaar op afspraak.

Zie de website van de Stad Gent voor het volledige overzicht van maatregelen.