Gent zoekt landbouwer voor landbouwpilootproject

22 Juni 2023

Gent zoekt landbouwer voor landbouwpilootproject

"Onze Gentse OCMW-landbouwgronden vormen een belangrijke troef in de transitie naar een meer duurzame en stadsgerichte landbouw." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

De Stad Gent lanceert opnieuw een open oproep voor landbouwers en kandidaat-landbouwers die een duurzaam en stadsgericht landbouwproject willen realiseren op 5,1 ha OCMW-grond in het Gentse kanaaldorp Mendonk.

De nieuwe oproep is een belangrijke realisatie in uitvoering van onze Visie op landbouw in en rond Gent.

Onze Gentse OCMW-landbouwgronden vormen een belangrijke troef in de transitie naar een meer duurzame en stadsgerichte landbouw. Met een nieuwe projectoproep voor stadsgerichte en duurzame landbouwprojecten willen we landbouwers en kandiaat-landbouwers uitnodigen om een projectvoorstel in te dienen voor de gronden in Mendonk.  

Projectvoorstellen in lijn met met de Visie op landbouw in en rond Gent

Elke landbouwer kan vanaf nu tot en met 27 oktober 2023 een duurzaam en stadsgericht landbouwproject indienen dat in lijn ligt met de doelstellingen van de Visie op landbouw in en rond Gent. Op die manier testen we hoe we de Gentse OCMW-landbouwgronden kunnen inzetten voor de transitie naar een duurzame en stadsgerichte landbouw.

Om de landbouwers te ondersteunen hebben we in de oproep is een lange lijst opgenomen van mogelijke landbouwprojecten die kunnen passen in onze Gentse landbouwvisie.

"Met onze oproep nodigen we zowel actieve landbouwers als starters uit projectvoorstellen in te dienen." - Tine Heyse, schepen van Landbouw

Dat kan bijvoorbeeld gaan over biologische productie, een samenwerking tussen een landbouwer en school of een woonzorgcentrum om de producten rechtstreeks te leveren, eiwitrijke gewassen planten ter vervanging van geïmporteerde soja of een omschakeling naar een natuurinclusief landbouwbedrijf.

We willen landbouwers vooral stimuleren om duurzame en stadsgerichte activiteiten te ontplooien die bij hen en hun bedrijf passen.

Experimenteren met erfpachtovereenkomst

De gronden in Mendonk zijn al een tijdje pachtvrij, maar dat wil niet zeggen dat ze niet in gebruik zijn door landbouwers. Tot nu gebruikten drie landbouwbedrijven deze gronden met een tijdelijke (en kosteloze) gebruiksovereenkomst. Dat wil ook zeggen dat de Stad geen pachtinkomsten ontvangt van de gebruiker.

De percelen zullen via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld worden voor een periode van maximum 30 jaar, verdeeld over 2 maal 15 jaar.

Het instrument van de erfpacht maakt het mogelijk om tegelijkertijd gebruiksvoorwaarden af te spreken met de gebruiker en om een vergoeding te ontvangen.

Omschakeling naar duurzaam en stadsgericht

Dit is belangrijk omdat de Stad wil onderzoeken op welke manier de OCMW-landbouwgronden kunnen ingezet worden als hefboom voor een omschakeling naar duurzame en stadsgerichte landbouw en hoe tegelijk ook een verdienmodel gekoppeld kan worden aan het beschikbaar stellen van de gronden.

We zijn de allereerste overheidsinstelling in Vlaanderen die een landbouwpilootproject lanceert met een erfpachtovereenkomst. Ook hiermee verzetten we bakens.

Stel je kandidaat t.e.m. 27 oktober.

Voorbereiden beleidsopties OCMW-landbouwgronden

OCMW Gent is één van de grootste landbouwgrondeigenaars in Vlaanderen. Verspreid over Oost- en West Vlaanderen heeft het OCMW Gent meer dan 1.600 hectare landbouwgronden in eigendom.

75% van die landbouwgronden liggen op minder dan 10 kilometer van de Stad. De meeste OCMW-landbouwgronden liggen dus in een van buurgemeenten van Gent.

De Gentse OCMW-gronden zijn met andere woorden een verhaal van Gent en haar buurgemeenten. Dat maakt dat de OCMW-landbouwgronden een groot potentieel hebben om bij te dragen aan een korte en duurzame voedselketen voor onze stad: een van de topprioriteiten in de Gentse voedselstrategie.

In functie van toekomst en lokale voedselstrategie

De Stad Gent besliste al eerder dat ze deze legislatuur geen landbouwgronden zal verkopen.

De komende jaren werken we verder aan een visie op die gronden. We proberen een antwoord te formuleren op vragen zoals: welke landbouwgronden zijn nuttig voor onze lokale voedselstrategie, hoe kan het OCMW Gent een duurzaam verdienmodel koppelen aan haar landbouwpatrimonium of hoe zorgen we ervoor dat op ons landbouwpatrimonium effectief stappen gezet worden richting duurzame stadsgerichte landbouwprojecten.

We leggen alle bouwstenen klaar zodat de beleidsploeg in 2025 knopen kan doorhakken over de toekomst van het Gentse OCMW-landbouwpatrimonium. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.