Gent zet extra in op brugfiguren

07 November 2019

Gent zet extra in op brugfiguren

Stad Gent werft 6 bijkomende brugfiguren aan De inzet van brugfiguren loont duidelijk op de schoolvloer. Schepen Elke Decruynaere is daarom erg opgezet dat het college tijdens de budgetopmaak besliste de werking te behouden en te versterken. Dankzij bijkomende aanwervingen zullen alle scholen beroep kunnen doen op brugfiguren.

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 telden 41 basisscholen en 8 secundaire Gentse scholen een vaste brugfiguur. Vaste brugfiguren zijn verbonden aan een 1 school, waar ze de schakel vormen tussen ouders en het schoolteam om het contact tussen beiden te versterken. Kinderen hebben betere leer- en ontwikkelingskansen als ouders nauwer betrokken worden bij de schoolwerking en als ze de weg vinden naar diensten die de schoolloopbaan van hun kind kunnen ondersteunen. Welke scholen beroep kunnen doen op een brugfiguur hangt af van de leerlingenpopulatie. Daarbij wordt voorrang gegeven aan scholen met veel kwetsbare kinderen.

Niet alle scholen hebben dus een vaste brugfiguur. Maar sinds een paar jaar kunnen alle scholen wel beroep doen op een brugfiguur via de trajectbrugfiguren. Zij worden voor een tijdelijk traject ingezet en kunnen dus meerdere scholen helpen.

Er zijn reeds 2 trajectbrugfiguren actief, die schoolteams tijdelijk versterken. Ze werken vraag gestuurd, gedurende een korte periode en op maat. Ze ondersteunen scholen die zelf geen vaste brugfiguur hebben en werken acties uit op het vlak van ouderbetrokkenheid en over het omgaan met grootstedelijke thema’s zoals armoede en diversiteit. De trajectbrugfiguren zorgen voor een basis van vorming of ondersteuning, zodat scholen daar vervolgens zelf mee aan de slag kunnen.

“Ouderbetrokkenheid maakt een verschil. Vandaar de keuze van het Gentse beleid om hier extra op in te zetten. Met deze aanwervingen zullen alle scholen beroep kunnen doen op brugfiguren. Is het niet via een vaste brugfiguur, dan via een trajectbrugfiguur. En we willen daarbij extra aandacht hebben voor het buitengewoon onderwijs.” - Elke Decruynaere, schepen voor onderwijs

Omdat de werking van deze brugfiguren loont op de schoolvloer en door de goede evaluaties vanuit de scholen, werd door het Gentse stadsbestuur bij de begrotingsopmaak besloten het bestaande team te behouden én te versterken met 6 extra brugfiguren. Ook 3,5 brugfiguren die tijdelijk aangeworven waren, krijgen goed nieuws want hun contract wordt bestendigd.

Bij de aanwerving van de 6 extra gaat de focus naar een uitbreiding van de inzet in het secundair onderwijs (scholen met een B stroom in de eerste graad): Don Bosco, Lyceum Kortrijksesteenweg, Edugo, Hotelschool en Visitatie. 

En op de vraag naar extra hulp vanuit het buitengewoon onderwijs wordt ingezet via een uitbreiding van het team trajectbrugfiguren dat specifiek versterkt zal worden met expertise uit het buitengewoon onderwijs.