Gent windkampioen

26 Januari 2023

Gent windkampioen

"De opbrengsten van de energieproductie blijven in onze lokale economie." - Tine Heyse, klimaatschepen van Gent

Na zonnekampioen is Gent nu ook windkampioen. Op dit ogenblik staan er 51 windturbines, goed voor 151 megawatt of het jaarverbruik van 80.000 gezinnen. Geen enkele Vlaamse gemeente doet beter. Stad Gent participeert ook zelf mee in windturbines in de haven. De opbrengst gaat naar investeringen in energiezuinige woningen en hernieuwbare energie voor Gentse burgers.

"De transitie naar 100% hernieuwbare energie is niet alleen een noodzaak voor klimaat en energiezekerheid, maar ook een enorme kans. De opbrengsten van de energieproductie blijven in onze lokale economie", zegt Tine Heyse, klimaatschepen van Gent.

11 turbines erbij

Gent was al zonnekampioen, zo werd in september vorig jaar bekend, met het grootste vermogen aan zonnepanelen van Vlaanderen. Nu zijn we ook windkampioen geworden.

In 2022 kwamen er in Gent niet minder dan 11 windturbines bij, na een dip in 2020 en 2021.

"We pleiten ook voor meer burgerparticipatie, bijvoorbeeld via coöperaties. Zo komen burgers mee aan het roer te staan van de energietransitie" - Jeroen Van Lysebettens, raadslid

De grootste groei is voor rekening van staalproducent ArcelorMittal in de Gentse haven. Het bedrijf heeft nu zestien molens, goed voor 70 megawatt groene energie.

De grootste windmolens op land staan in de Gentse haven, met een tiphoogte tot 230 meter en een vermogen van 6 megawatt per stuk.

Brugge staat op twee met 143 megawatt. Beveren is derde met 140 megawatt. De cijfers komen van de Energiekaart van de Vlaamse overheid.

Potentieel in haven en langs autosnelwegen

“Nu zijn het vooral bedrijven die investeren in windenergie. We pleiten ook voor meer burgerparticipatie, bijvoorbeeld via coöperaties. Zo komen burgers mee aan het roer te staan van de energietransitie”, zegt raadslid Jeroen Van Lysebettens.

De komende jaren wordt nog bijkomende capaciteit verwacht. Er is nog potentieel in de haven en langs autosnelwegen zoals de E17 en de E40.

Ook van de zogeheten repowering wordt veel verwacht: het vervangen van oudere, kleinere windturbines door grote, moderne exemplaren. In de haven staan zulke windturbines die het einde van hun levensduur, 20 jaar, naderen. Het gaat onder meer over de 11 windturbines uit 2005 gebouwd aan het Kluizendok.

Opbrengsten voor alle Gentenaars

Ook Stad Gent bouwt mee aan windenergie. Zo participeren we in een windturbine in de haven op de terreinen van logistiek bedrijf Gadot.

De opbrengst van die windturbine zal via de Energiecentrale gaan naar maatregelen om het energieverbruik van Gentenaars sneller te laten dalen en hen toe te laten te investeren in hernieuwbare energie.

De windturbine is gebouwd samen met energieproducent Luminus en Zefier, een financieringsvehikel van Vlaamse gemeenten. De Stad investeert geen nieuw kapitaal, maar stelt zich borg voor de lening en activeert middelen die al in Zefier waren ingebracht.

Zonnekampioen

Met de groei van de capaciteit aan windenergie verstevigt Gent haar leiderspositie voor bronnen van hernieuwbare energie. Ook voor zonnepanelen staat de stad op kop in Vlaanderen met een geïnstalleerd vermogen van 137 megawatt zonnepanelen in 18.113 installaties, komende van 70MW eind 2018.

In 2022 werd er voor 13,3 megawatt geplaatst.

Ambitie behalen

De ambitie uit het bestuursakkoord is een verdubbeling van de capaciteit tijdens deze legislatuur. Die kaap zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar al gehaald worden: er is nog maar 3 MW te gaan.

De Stad ondersteunt de ontwikkeling van zonne-energie door zelf te investeren in zonnestroom voor eigen gebruik, advies en leningen te verstrekken voor burgers die willen investeren en via de zonnecoach die bedrijven adviseert over hernieuwbare energie.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.