Gent wil naar 25.000 sociale woningen tegen 2050

25 Januari 2024

Gent wil naar 25.000 sociale woningen tegen 2050

"Uiteraard zal de Vlaamse overheid ook voor het nodige kader en financiering moeten zorgen."

Het stadsbestuur heeft een nota goedgekeurd waarin de ambities voor méér sociale woningen scherpgesteld worden. Tegen 2050 wil Gent over 25.000 of 20 procent sociale woningen beschikken. De Stad doet alvast een oproep aan eigenaars van gebouwen of gronden die willen verkopen, om dat te doen aan Thuispunt Gent.

Op dit moment zijn er zo'n 15.000 sociale woningen in Gent. De Stad wil nu naar een totaal van 17.500 sociale woningen of 14,5 procent tegen 2030 evolueren.

Gent schakelt versnelling hoger

De programmanota die het stadsbestuur heeft goedgekeurd, op donderdag 11 januari, gaat nog een stap verder. Gent wil tegen 2050 in totaal over 25.000 sociale woningen beschikken. Dat is 20 procent ten opzichte van alle Gentse huishoudens.

Tine Heyse, schepen van Wonen: "We schakelen nog een versnelling hoger voor sociale huisvesting met een concreet groeipad om aan 20% sociale huisvesting te komen in 2050."

"We hebben er alle vertrouwen in dat Thuispunt Gent hiermee de nodige lokale ondersteuning krijgt om deze ambities effectief waar te maken." - Tine Heyse, schepen van Wonen

"De krijtlijnen om dit effectief te realiseren zijn duidelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat Thuispunt Gent hiermee de nodige lokale ondersteuning krijgt om deze ambities effectief waar te maken. Uiteraard zal de Vlaamse overheid ook voor het nodige kader en financiering moeten zorgen."

De aanpak komt tegemoet aan de vele signalen van het middenveld, experten en de Gentse burger. De programmanota biedt een lokaal kader om een effectief antwoord te kunnen bieden aan de nood aan bijkomende sociale woningen.

Oproep aan verkopers gronden en gebouwen

De Stad Gent bereidt zich voor om haar ambitie waar te maken en werkt dit jaar een actieplan uit om meer én sneller sociale woonprojecten te realiseren, maar de krijtlijnen zijn al duidelijk.

De Stad levert in de eerste plaats zelf inspanningen door eigen gronden en gebouwen die niet langer bruikbaar zijn voor de stadswerking over te dragen aan woonmaatschappij Thuispunt Gent.

De Stad doet ook een beroep op private en publieke eigenaars: wie gronden of gebouwen wil verkopen of verhuren, wordt opgeroepen om dat aan Thuispunt Gent te doen.

Meer sociale woonprojecten realiseren

Verder zal de Stad Gent nog meer aandacht besteden aan het opnemen van sociale woningen in ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP's, zal de Stad het recht van voorkoop nog meer inzetten om meer sociale woonprojecten te realiseren, en gaat er nog meer focus naar het integreren van sociaal wonen in private projecten.

Het concrete stappenplan en de uitwerking van de maatregelen is nog gepland voor dit jaar.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.