Gent, waar bijen thuis zijn

31 Mei 2018

Gent, waar bijen thuis zijn

Wilde bijen en honingbijen spelen een hoofdrol in onze ecosystemen en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Maar het gaat niet goed met het bijenbestand, bijen staan onder druk door allerlei bedreigingen. Daarom stelde raadslid Bram Van Braeckevelt de vraag aan schepen  van Openbaar Groen, Rudy Coddens, of we met Stad Gent voldoende inspanningen doen, met de suggestie om ook de imkers te ondersteunen.

De schepen bevestigde dat naast de wilde bestuivers ook de honingbijen inderdaad onder druk staan o.a. door gebruik van pesticiden en het gebrek aan een gevarieerd en continu stuifmeelaanbod. Voor de bestuiving van bloemen en gewassen is een gevarieerde populatie aan wilde bestuivers zeer belangrijk.

Momenteel neemt de Stad Gent volgende bijvriendelijke maatregelen:

  • pesticidevrij groenbeheer
  • creëren van insect- en (wilde) bijenvriendelijke parken door het verhogen van de bloem- en structuurrijkdom bij inrichting en beheer
  • het plaatsen van bijenhotels
  • keuze van straatbomen (uit pollenanalyse blijkt dat linde en valse acacia een  belangrijke voedselbron zijn voor stadsbijen in Gent)
  • educatie (bv. campagne ‘Gent helpt de bij’ i.s.m. UGent in 2010)

Op vraag van Bram gaf de schepen ook aan dat imkers inderdaad bij de Stad terecht kunnen in de zoektocht naar een plaats voor bijenkasten. Al is dat vooral nuttig in kader van stadslandbouw en  minder in functie van de diversiteit. De schepen gaf ook aan dat hij open staat voor (nieuwe) samenwerking, bv. met UGent of Honeybee Valley.

Aan biodiversiteit moet er op elk niveau gewerkt worden... In de ‘week van de bij’ is Bram blij met de houding van de Stad en het antwoord van de schepen.