Gent steunt scholen en CLB in corona-crisis

29 Oktober 2020

Gent steunt scholen en CLB in corona-crisis

Stad Gent steunt het onderwijs met handen op de vloer en bijkomende mensen voor contact tracing. Die extra steun is absoluut nodig om de scholen te helpen het hoofd boven water te houden. 

Vanaf het begin van de corona-pandemie stond Stad Gent klaar voor haar scholen. Het Onderwijscentrum Gent maakte een Gents relanceplan op dat in elke fase hulp bood op maat van de noden. Tijdens de lockdown ging extra aandacht naar het behouden van contact met kinderen en jongeren die weinig of geen toegang hadden tot de digitale connectie met de school. Toen de scholen terug openden in mei, werd het coronaproof maken van de werking ondersteund. Tijdens de zomer lag de focus op het vermijden van een zomerterugval en het inhalen van leerachterstand.  

Vrijwilligers

Deze herfst voorziet Stad Gent onder andere 180.000 euro voor de aanwerving van een poule vrijwilligers en tijdelijke medewerkers. Scholen hebben namelijk erg te kampen met corona-afwezigheden. Op 26 oktober alleen al werden door het project 'Extra handen op de klasvloer' maar liefst 53 scholen ondersteund door 176 extra krachten.

"Het geeft zo’n warm gevoel te merken dat de Gentenaars mee de schouders zetten onder de Gentse scholen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Deze mensen hebben verschillende achtergronden en diploma’s, maar delen allen een grote affiniteit voor kinderen. Ze nemen niet de rol van de leerkracht over, maar zullen bijvoorbeeld toezicht houden op school op het moment dat de leerkracht thuis vanuit quarantaine les geeft.

“De respons van de Gentse vrijwilligers is groot”, licht Elke Decruynaere toe. “Afgelopen weekend nog meldden zich 76 extra mensen aan. Het geeft zo’n warm gevoel te merken dat de Gentenaars mee de schouders zetten onder de Gentse scholen. De inspanning wordt ook enorm gewaardeerd. Leerkrachten vallen uit door een positieve test of door een preventieve quarantaine, maar dankzij de inzet van deze extra handen slagen we er vrij goed in om sluitingen van scholen wegens een tekort aan medewerkers te vermijden.”

Versterking 

Daarnaast voorziet de Stad ook 130.000 euro voor een versterking van TOPunt, de netoverschrijdende samenwerking van de 3 Gentse centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s). Elke Decruynaere: “De taken die de CLB’s toegemeten kregen vanuit Vlaanderen, zijn in deze corona-tijd enorm toegenomen. In afwachting van meer Vlaamse middelen, komt de Stad tussen zodat er versterking kan worden aangeworven. Zo kan de contact tracing vlot en efficiënt blijven verlopen en blijft het werk ook haalbaar voor deze overbevraagde teams.”

“De taken die de CLB’s toegemeten kregen vanuit Vlaanderen, zijn in deze corona-tijd enorm toegenomen." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Met deze subsidie kunnen de CLB’s extra aanwervingen doen voor de contact tracing die zij opnemen bij besmettingen van Gentse leerlingen en leerkrachten. Ook zullen ze de achterstand in de reguliere werking van consulten en vaccinaties, mee wegwerken.

Steun initiatieven om leerachterstand weg te werken

Later dit schooljaar stelt Stad Gent nog 1 miljoen euro ter beschikking aan de Gentse scholen en/of gelinkte organisaties voor het wegwerken van de leerachterstand die leerlingen opliepen.

Ook dit valt onder ‘Extra handen op de klasvloer’, maar dan in de vorm van studie-ondersteunende initiatieven door CLB’s en/of organisaties uit het brede netwerk rond de scholen. Elke Decruynaere: “Met dit budget steunen we netoverschrijdend concrete initiatieven om leerachterstand bij Gentse kinderen weg te werken of te voorkomen.”