Gent start met traject dekolonisatie

24 Oktober 2019

Gent start met traject dekolonisatie

De gemeenteraad besliste in april 2019 een participatief traject op te zetten om na te gaan hoe we in Gent kunnen omgaan met het ons koloniaal verleden. Gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui wou van Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse de stand van zaken weten. Een diverse en evenwichtig samengestelde werkgroep zal de pen van het advies vasthouden.

Er werd een lijst opgemaakt met 85 mensen die thematische expertise hebben uit de praktijk en/of op academisch vlak. Uit deze long-list werd een groep van een 30-tal mensen met praktijkervaring en academische expertise uitgenodigd om het debat op te starten.

“Belangrijk hierbij is dat dit traject op een participatieve wijze met deze mix van mensen met verschillende achtergrond zal verlopen. Een externe procesbegeleider zal dit in goede banen leiden.”

“Ik kijk uit naar de uiteindelijke adviezen die zullen volgen uit dit traject en volg dit verder op in de gemeenteraad.” - raadslid Hafsa El-Bazioui

Alle erkende Afrikaanse verenigingen werden aangeschreven en er zal een evenwichtige samenstelling zijn in de werkgroep. Zo zal één derde van de leden behoren tot de Afrikaanse diaspora. Ook de verschillende adviesraden (Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid, Adviesraad voor etnisch culturele diversiteit en de Cultuurraad), de actiegroep Dekoloniseer Gent, de UGent en de hogescholen, middenveldorganisaties, en verschillende stadsdiensten, werden aangeschreven zullen deel uitmaken van de werkgroep.

Midden november zal de werkgroep voor het eerst samenkomen.