Gent ondersteunt VN-oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren

23 April 2020

Gent ondersteunt VN-oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren

Gent sluit zich aan bij de oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren. Dit gebeurt op initiatief van Groen-gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui: “Laat ons wereldwijd het virus bestrijden en niet elkaar."

Oproep van de Verenigde Naties

"Landen in oorlog zijn bijkomend bijzonder kwetsbaar gedurende een pandemie. Zo staat het gezondheidsapparaat sowieso al extra onder druk." Hafsa El-Bazoui

Om wereldwijd alle aandacht en middelen te kunnen besteden aan de bestrijding van het coronavirus riep VN Secertaris-Generaal Guterres begin april op tot een wereldwijd staakt-het-vuren.

Geweld is nooit de oplossing, zeker niet tijdens deze pandemie”, licht Hafsa toe. “Landen in oorlog zijn bijkomend bijzonder kwetsbaar gedurende een pandemie. Zo staat het gezondheidsapparaat al extra onder druk en zijn ziekenhuizen en andere hulpvoorzieningen vaak het doelwit van vijandelijk geweld.” Mensen op de vlucht lopen naast psychologische en lichamelijke schade ook een verhoogd gezondheidsrisico tijdens deze wereldwijde pandemie.

Gent versterkt het signaal

"Hoe meer steden hun schouders zetten onder dit initiatief, hoe luider het weerklinkt." - Tine Heyse

Verantwoordelijk schepen Tine Heyse steunt Hafsa in haar oproep: “Hoe meer steden hun schouders zetten onder dit initiatief, hoe luider het weerklinkt."

Ook de stad Ieper richtte ondertussen een schrijven naar tal van steden en gemeenten om gezamenlijk dit initiatief schriftelijk te ondersteunen. Gent sluit zich hier nu bij aan.

Als lokaal bestuur draagt Gent internationale solidariteit en vrede hoog in het vaandel. Dat bewijzen we met het nieuwe beleidsplan en opnieuw met deze VN-oproep.  Het streven naar een staakt-het-vuren is een belangrijk signaal inzake wereldwijde vrede. “We moeten de meest kwetsbare groepen beschermen tegen het virus. Op mondiale schaal zijn dat de mensen die nu leven in oorlog en geweld. Om hen te kunnen beschermen tegen het virus is véél nodig, maar in de eerste plaats een einde van de conflicten”, besluit Hafsa El-Bazioui.


Foto: UN Photo/Mark Garten