Gent ondersteunt kwetsbare huurders

04 September 2020

Gent ondersteunt kwetsbare huurders

Gent zet alle zeilen bij om de sociale gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Corona doet de werkloosheid stijgen en de lonen dalen. In een stad waarin de helft van de gezinnen huurt, komen daardoor heel wat mensen in de problemen.

Huursubsidie

Zoals altijd worden kwetsbare mensen het hardst getroffen. Kijk maar naar gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. In afwachting van een beschikbare woning huren ze noodgedwongen op de private markt voor (te) veel geld. Vele gezinnen hebben moeite om hun facturen te betalen, zeker nu velen (al dan niet tijdelijk) werkloos werden. Vlaanderen voorzag daarom in een premie voor gezinnen die langer dan vier jaar op een wachtlijst staan.

“Dit is warm beleid. Dit is Gent. We laten niet toe dat de gezondheidscrisis een sociaal bloedbad wordt.” - Anita De Winter, gemeenteraadslid Groen

Die Vlaamse premie is belangrijk, maar volstaat niet om de 2.300 Gentse gezinnen te helpen die tussen twee en vier jaar op een wachtlijst staan. Ook zij hebben hulp nodig om het hoofd boven water te houden. Schepen van Wonen Tine Heyse maakte daarom een miljoen euro vrij, zodat de gezinnen een jaar lang een maandelijkse premie krijgen.

Raadslid Anita De Winter is tevreden met de maatregel: “Dit is warm beleid. Dit is Gent. We laten niet toe dat de gezondheidscrisis een sociaal bloedbad wordt.”

Meer tijdelijke huisvesting

Door de coronacrisis valt te vrezen dat getroffen gezinnen hun huur niet kunnen betalen en dat het aantal uithuiszettingen zal stijgen. Schepen Tine Heyse: "We doen er alles aan om te vermijden dat mensen op straat belanden. Daarom verhogen we versneld het aanbod aan tijdelijke huisvesting.” De Stad maakt 100.000 euro extra renovatiebudget vrij. Zo raken er sneller sociale woningen klaar voor mensen met een dringende woonnood.

"We doen er alles aan om te vermijden dat mensen op straat belanden." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Daarnaast is het belangrijker dan ooit dat het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor Gent en HuurinGent stevig groeit. Schepen Heyse: “Het komt er dus op aan om meer verhuurders warm te maken om met deze organisaties in zee te gaan. Daarvoor werven we een extra personeelslid aan.”

Klopt de rekening nog?

De huurpremie maakt deel uit van een heel breed pakket van maatregelen om de coronacrisis in Gent het hoofd te bieden. In totaal geeft het stadsbestuur ongeveer 22 miljoen euro extra uit. Gelukkig had de Stad Gent ook een pak minder kosten en overschotten uit de voorbije jaren en kon het rekenen op steun van andere overheden. Waardoor het budget in evenwicht blijft. Anita De Winter: “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De Gentse boekhouding mag natuurlijk niet ontsporen, maar het is absoluut nodig om geld vrij te maken voor degenen die het hardst getroffen worden door deze crisis: werklozen, mensen in armoede, ondernemers uit de culturele en horecasector. Gent is het aan zichzelf verplicht om nu alles op alles te zetten.”