Gent ondersteunt haar studenten

26 November 2020

Gent ondersteunt haar studenten

Ook de studenten hebben het hard te verduren in deze corona-pandemie. Zoals gemeenteraadslid Bert Misplon het stelde: “Sommige eerstejaars hebben nog nooit het interieur van een aula van nabij gezien, ze volgen afstandsonderwijs. De agenda’s van de studentenpsychologen zitten overvol.”

Bert Misplon vroeg aan de schepen van Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere wat wordt ondernomen om de studenten door deze crisis heen te helpen. Elke deelde zijn bezorgdheid over de studenten en gaf een overzicht van de inspanningen die vanuit verschillende hoeken georganiseerd worden in onze stad.

Nood aan ontmoeting

Eind deze zomer richtte Elke een kernteam studenten op, om wekelijks te kunnen samenzitten met de verschillende instellingen voor hoger onderwijs en de studentenvertegenwoordigers om signalen rechtstreeks op te vangen en om oplossingen te zoeken. Het laatste kernteam werd volledig gewijd aan het welzijn van studenten en aan de initiatieven die hen willen ondersteunen.

“De nieuwkomers in onze stad hebben nog geen gelegenheid gehad om hun studiegenoten te leren kennen en zijn hoofdzakelijk op zichzelf aangewezen.” – Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De Stad Gent zal tegen de kerstvakantie een campagne lanceren waarin studenten getuigen over de problemen die ze ervaren en welke oplossingen ze zien. Zo kunnen ze hun medestudenten de weg wijzen. Er wordt ook ingezet op initiatieven waarbij studenten online kunnen ‘samenkomen’ in een ontspannen sfeer. Want dat is een signaal dat onder meer de studentenpsychologen gaven. Niet alle studenten hebben nood aan psychologische begeleiding, maar vooral ook aan ontmoeting.

Vanaf 30 november opnieuw campus-activiteiten

“Ik ben zeer bezorgd om het mentale welzijn van onze studenten, vooral van de eerstejaars. Ik ben blij dat alle onderwijsinstellingen inspanningen doen voor hun (nieuwe) studenten, bijvoorbeeld door een buddy systeem. De nieuwkomers in onze stad hebben nog geen gelegenheid gehad om hun studiegenoten te leren kennen en zijn hoofdzakelijk op zichzelf aangewezen.”

“Ik ben ook blij te kunnen aankondigen dat we ook vanuit de Stad opnieuw bloklocaties zullen kunnen aanbieden, waar studenten corona-proof zullen kunnen studeren in groep." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

“Gelukkig kunnen vanaf 30 november terug enkele activiteiten georganiseerd worden op de campus, zodat hogescholen en universiteiten enkele essentiële campus-activiteiten organiseren, met prioriteit op eerstejaars. En ik ben ook blij te kunnen aankondigen dat we ook vanuit de Stad opnieuw bloklocaties zullen kunnen aanbieden, waar studenten corona-proof zullen kunnen studeren in groep", aldus  Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Klik-app

De meer dan 140, heel diverse, studentenverenigingen in onze stad blijven actief en onderhouden hun leden-netwerken. De klik-app die studenten in contact wou brengen met elkaar om bijvoorbeeld iets te gaan drinken, werd omgevormd en gepromoot als tool om medestudenten te vinden om een praatje te slaan online, een wandeling te maken etc.

Stad Gent zal ook, samen met het theatergezelschap Productions en zonen, het eerste Belgian All Round Online Home Live Social Gaming Championship voor studenten op poten zetten. Het wordt een spel waarop studenten kunnen aansluiten tijdens een blokpauze of ’s avonds, om op een leuke en veilige manier samen tijd door te brengen.

Start to talk

Studenten die hulpvragen hebben rond welzijn kunnen terecht op de website contentingent.be, een samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen, Stad Gent, Logo Gezond+ en het Fonds Gavoorgeluk.

Start to talk is dan weer een warm project van de Belgian Medical Students’ Association dat praatgroepen inricht rond mentaal welzijn voor en door studenten. Ook de hogeronderwijsinstellingen zelf, werken harder dan ooit om psychologische begeleiding te bieden. Ze schakelen studentenpsychologen in, organiseren activiteiten voor hun studenten, houden onder meer online praatcafés.