Gent net? Als we samenwerken, nog meer

27 April 2023

Gent net? Als we samenwerken, nog meer

"Met data analyseren we trends maar ze vormt ook de basis voor (wijkgerichte) beslissingen, acties, evenementen …" - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Zwerfvuil en sluikstort, iets waar we ons vaak aan storen. Maar er is verbetering, want voor het tweede jaar op rij daalde het sluikstortgewicht, en zien we het aantal kilo's in de publieke vuilnisbakken stijgen. En niet te vergeten, als Gentenaren zich aan iets storen, dan ondernemen ze actie. Nog nooit waren er zoveel Propere Pierkes en de Gentsche Gruute Kuis gaat de archieven in als een topeditie.

Wat, een netheidsrapport?

Als het over afval gaat, dan zitten we in Gent nooit stil en dat wordt duidelijk in het Netheidsrapport. Zoals het woord het zegt, rapporteren we over de netheid van de stad: we vergelijken met de voorbije jaren, zoeken naar trends en op basis daarvan willen we (wijkgericht) acties ondernemen.

"Over de jaren heen verzamelden we al heel wat data. Trends kunnen we hiermee analyseren, maar deze data vormt ook de basis voor (wijkgerichte) beslissingen, acties, evenementen …", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid.

Heel wat input

Een lijvig rapport dat elk jaar wordt geschreven door de Stad Gent (Cel Regie Netheid) met input van IVAGO, DBSE, de Groendienst, Politiezone Gent en heel wat andere betrokken diensten.

Waar gebeuren er sluikstortmeldingen, was er handhaving, hoe is de situatie in elke wijk, welke sensibiliseringsacties waren er …

40.689 sluikstortmeldingen goed voor 800 ton afval

In het rapport wordt duidelijk dat meer en meer Gentenaren de weg vinden naar het meldingsplatform.

Meer meldingen, maar het gewicht opgehaald sluikstort daalt. En dat voor het twee jaar op rij. Meer kleine zakjes en ditjes en datjes, dat is dus de teneur.

"De Propere Pierkes en de Gentsche Gruute Kuis zijn van onschatbare waarde voor een proper Gent." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

IVAGO slaagt er nog steeds in om het merendeel van de gemelde sluikstorten binnen de 48 uur op te ruimen.

We veegden minder zwerfval bij elkaar

Elke dag is IVAGO we op pad om afval op te halen, meldingen  op te ruimen en de straten net te houden. In 2022 veegden de machinale en manuele veegploegen minder bij elkaar. Toch zat er meer afval in de 2.500 korven (openbare vuilnisbak). Goed nieuws dus, want er belandt minder op de straat en meer in de bak.

19e-eeuwse gordel

In het verslag zie je ook de situatie per wijk. Wat valt er op? De 19e-eeuwse gordel blijft het moeilijkst, ook al leveren de verschillende diensten daar heel wat inspanningen. We blijven zoeken, onder andere met buurtbewoners, hoe we afvalproblemen wijkgericht kunnen aanpakken. Want niemand zit graag in een vuil boeltje.

Samen voor een nette stad

IVAGO, DBSE, de Groendienst … iedereen geeft het beste van zichzelf. In 2022 kregen we daarbovenop extra steun van een recordaantal (861!) Propere Pierkes, onze zwerfvuilvrijwilligers. En ook de Gentsche Gruute Kuis was een gigantisch succes: 4.600 deelnemers (waarvan net geen 2.000 kinderen), verspreid over 150 initiatieven, haalden net geen 4 ton zwerfafval op.

"De Propere Pierkes en de Gentsche Gruute Kuis, twee IVAGO-initiateven met weinig regels, maar wel met een duidelijke impact en van onschatbare waarde voor een proper Gent", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid.

Tips van Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

👉 Meld sluikstorten via de Meldingsapp.

👉 Laat afval niet zwerven. Gooi het in een lege vuilnisbak of neem het mee naar huis.

👉 Houd mee je eigen buurt net, en word een Proper Pierke.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.