Gent maakt werk van kinderopvang

07 December 2023

Gent maakt werk van kinderopvang

"Enkel gekaderd in een constructief Vlaams beleid kunnen we de crisis in de sector oplossen."

De kinderopvang is een sector in crisis, en dat vertaalde zich de voorbije jaren onder andere in personeelstekorten. De Dienst Kinderopvang stak de handen uit de mouwen om voldoende personeel te blijven vinden. Met succes, en daar zijn we voorzichtig positief over. Toch dringt de tijd nog steeds voor dat langverwachte Marshallplan van de Vlaamse regering.

Maatregelen op lokaal niveau

De Dienst Kinderopvang gaat - als organisator van kinderopvang - volop aan de slag in die domeinen waarop zij kan ingrijpen. Als we kijken naar aanwervingsbeleid, dan levert dat resultaat op, want sinds dit jaar slaagt de Dienst Kinderopvang erin om voldoende kinderbegeleiders aan te werven. De vacatures die er zijn, worden allen ingevuld.

"We moeten goed zorgen voor de mensen die voor onze kinderen zorgen." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid

"We moeten goed zorgen voor de mensen die voor onze kinderen zorgen", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid.

De Dienst kampt jammer genoeg wel nog met een effectief tekort op de vloer, door afwezigheden wegens ziekte en andere omstandigheden. In de evolutie van het kort verlet is wel een lichte daling te zien. Ook dat is positief nieuws.

"De kinderopvang is zo’n belangrijke sector en toch kreeg die lang geen erkenning. Dat is één van de redenen waarom het moeilijk is om mensen aan te trekken en te houden. Voldoende en goede kinderbegeleiders in dienst hebben blijft wel dé basis voor een goede kinderopvang."

"Ik ben fier dat Stad Gent het voortouw neemt met extra maatregelen om meer kinderbegeleiders aan de slag te krijgen en te houden." - Fourat Ben Chikha, gemeenteraadslid

"Ik ben fier dat Stad Gent het voortouw neemt met extra maatregelen om meer kinderbegeleiders aan de slag te krijgen en te houden", zegt Fourat Ben Chikha, gemeenteraadslid.

Verschillende wegen leiden naar aanwerving

Om nieuwe mensen vlot te kunnen aanwerven lopen verschillende acties gelijktijdig en op verschillende vlakken.

Vooreerst staat de vacature voor kinderbegeleider permanent 'open'. Kandidaten kunnen dus snel op gesprek komen en sneller binnenstromen.

Met de actie ‘Spot het talent op de werkvloer’ worden goede stagiairs en jobstudenten gestimuleerd om onmiddellijk te solliciteren bij de dienst.

Interimcontracten worden ingezet als instroomkanaal. Op die manier kwamen er het afgelopen jaar 8 kinderbegeleiders de werking binnen met een regulier contract.

Er wordt ook ingezet op verschillende communicatiekanalen. Op sociale media startte een promo-campagne om het beroep en de vacatures binnen de dienst Kinderopvang in de kijker te zetten. Ook gaat men langs bij scholen en is men actief aanwezig op jobbeurzen gericht op de opvangsector.

Al deze acties werpen nu vruchten af. Ze zorgden ervoor dat alle beschikbare vacatures voor kinderbegeleiders in Gent konden ingevuld worden.

"Voldoende personeel vinden is in de kinderopvang, als sector in crisis, een hele uitdaging. In de eerste plaats is er nood aan een goed kader op Vlaams niveau." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid

"Voldoende personeel vinden is in de kinderopvang, als sector in crisis, een hele uitdaging. In de eerste plaats is er nood aan een goed kader op Vlaams niveau."

"Dat moet gaan over voldoende verloning en goede werkomstandigheden, uitdagende loopbaanpaden, waardering voor de job, goede opleidingen, kindvrije uren en een haalbare kindbegeleiderratio."

"Ondertussen zitten we op lokaal niveau niet stil en tonen we de we", Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid.

Duurzaam werk

Aanwerven en extra handen op de vloer krijgen is één ding, mensen aan boord houden een andere zaak. Ook daarvoor heeft de dienst heel wat zaken ondernomen. Deze acties moeten ook zorgen voor een daling van het ziekteverlet.

De Dienst zet volop in op een goede inwerking van nieuwe kinderbegeleiders, bijvoorbeeld met een sterk uitgewerkt vormingsbeleid.

Er wordt gewerkt aan een actieplan naar aanleiding van de welzijnsenquête in de werkgroep 'werkbaar werk'. Er zijn ook nieuwe acties rond ergonomie. 

Ten slotte kwamen er meer mogelijkheden tot loopbaanpaden voor kinderbegeleiders. Kinderbegeleiders die graag willen doorgroeien tot verantwoordelijke nemen deel aan het Switch-traject om Pedagogiek van het Jonge Kind te studeren.

"Om te zorgen voor meer handen op de vloer zetten we in de eerste plaats in op een goed aanwervingsbeleid, met positief resultaat." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid.

"Om te zorgen voor meer handen op de vloer zetten we in de eerste plaats in op een goed aanwervingsbeleid, met positief resultaat."

"In 2023 konden we zo 28 voltijdse equivalente kinderbegeleiders rekruteren. Ook door de inzet van huishoudhulpen en acties om mensen bij ons aan de slag te houden, willen we zorgen voor voldoende handen op de vloer."

"Het werk is nog niet af, maar we werken met vrouw en macht verder. Allemaal met als doel: ‘werkbaar werk’ voor onze kinderbegeleiders. Zo zorgen we voor de mensen die voor onze kinderen zorgen", zegt Evita Willaert, schepen van Opvoeding en Gezinsbeleid.

Werk aan de (Vlaamse) winkel

"We hebben in Gent een positieve evolutie doorgemaakt in het aanwerven van kinderbegeleiders. Tegelijk zindert de aanhoudende crisis in de sector ook bij ons door", gaat Evita verder.

"Hoewel we een relatief hoog afwezigheidspercentage kennen, daalden de kortdurende afwezigheden, wat een goede zaak is. We werken met vrouw en macht verder. Maar we kunnen dat niet alleen. We hebben daarvoor het langverwachte Marshallplan van de Vlaamse Regering nodig." 

"Enkel gekaderd in een constructief Vlaams beleid kunnen we de crisis in de sector oplossen. Op die manier pakken we niet alleen de aanstellingen aan, maar kunnen ook de problemen rond voldoende verloning, de uitdagende loopbaanpaden, waardering voor de job, goede opleidingen, kindvrije uren en een haalbare kindbegeleiderratio op een duurzame manier opgelost worden."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.