Gent krijgt nieuwe fietsbrug

16 April 2020

Gent krijgt nieuwe fietsbrug

De Oude Dokken krijgen een tweede fiets- en voetgangersbrug naar de stad: de Matadibrug. Net zoals Gent vindt Europa een kwalitatief fietsbeleid belangrijk genoeg om te investeren in deze nieuwe Gentse parel. De brug zal net zoals de huidige Bataviabrug een verbinding maken tussen de Oude Dokken en het stadscentrum.

Schepen Filip Watteeuw is zeer blij met de Europese investering: “Fietsers en voetgangers krijgen er zo een belangrijke nieuwe verbinding met het stadscentrum bij. De brug wordt een belangrijke schakel in het voetgangers- en fietsnetwerk rond de dokken en zeer handig voor de toekomstige bewoners.” Het project wordt uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg.

De Matadibrug zal de oostelijke oever, waar we de Schipperskaai en de Kleindokkaai al heraangelegd hebben als aangename kaaipromenades, verbinden met de westelijke oever. Daar zal ook de Handelsdokkaai binnenkort een nieuwe aanleg krijgen. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug er eind 2022 ligt.

Dankzij dit project wordt er weer een barrière voor stappers en trappers weggewerkt.