Gent krijgt als eerste Belgische stad een circulair voetpad

24 September 2020

Gent krijgt als eerste Belgische stad een circulair voetpad

De nieuwe klinkers in de Leeuwstraat zien er heel normaal uit. “Toch is deze strook van 110m² een klein maar belangrijk stapje om onze klimaatdoelstellingen te halen”, zegt schepen Tine Heyse. Tine was samen met schepenen Watteeuw en Bracke getuige van deze primeur, een resultaat van het project ‘Stapsteen naar een circulaire stad’.

Hoe circulair is dit voetpad?

Deze stenen zijn gemaakt uit hoogovenslakken, een restproduct van staalproductie en CO2, een andere afvalstroom. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van cement- en betonproducten, heeft de nieuwe werkwijze een veel lagere impact op het milieu. Tine: “Er wordt nog te vaak onderschat hoe nauw klimaatverandering en materiaalverbruik met elkaar verbonden zijn."

“Er wordt nog te vaak onderschat hoe nauw klimaatverandering en materiaalverbruik met elkaar verbonden zijn." - Tine Heyse, schepen van Milieu

"Meer dan 60% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt vrij tijdens het winnen en verwerken van grondstoffen. Een circulaire economie is dan ook onmisbaar om de CO2-uitstoot te beperken en noodzakelijk willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit proefproject is extra waardevol omdat net de bouwsector verantwoordelijk is voor de helft van het materiaalgebruik.”

Ook schepen Watteeuw, bevoegd voor de aanleg en onderhoud van de wegen in onze stad, is erg opgezet met dit initiatief: "Het is belangrijk om innovatieve materialen te testen, maar vooral om ze systematisch te gebruiken bij de heraanleg van onze straten."