Gent: koploper in klimaatbeleid

12 December 2019

Gent: koploper in klimaatbeleid

Op dinsdag 10 december lauwerden de Verenigde Naties het Gentse voedselbeleid. De Global Climate Action Award eert initiatieven die wereldwijd inspireren om de klimaatcrisis aan te pakken.

Gent en garde, zoals de Gentse voedselstrategie heet, omvat een brede waaier aan initiatieven, van Donderdag Veggiedag tot buurtmoestuinen en herverdeling van overschotten naar sociale organisaties. Van landbouw tot afvalverwerking: de hele keten wordt onder de loep genomen en duurzamer gemaakt. Overschotten belanden niet langer in de vuilnisbak maar worden via het project Foodsavers Gent verspreid aan sociale organisaties

Klimaatschepen Tine Heyse: "Gent is een koploper in duurzaam voedselbeleid. Dat bewijzen onze vele prijzen."

Naar nuluitstoot

Tussen 2007 en 2017 daalde de Gentse uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) met 15 procent. "In de eerste plaats dankzij de Gentenaars zelf, die hun huizen massaal renoveren", aldus Tine Heyse. "Wij ondersteunen hen daar natuurlijk bij."

Gent koolstofvrij tegen 2050: dat is de ambitie. Hoe bereiken we dat, naast een kortere voedselketen?

Aangenaam en energiezuinig wonen

Het verwarmen van woningen is een belangrijke bron van CO₂-uitstoot. Gentse woningen worden daarom versneld gerenoveerd en geïsoleerd. Gent neemt alle zorgen van verbouwers bij energierenovaties weg. Na één telefoontje nemen de specialisten van de Energiecentrale het hele proces in handen (als je dat wil): technisch advies, leningen regelen, offertes opvragen, werken begeleiden, premies aanvragen ... Bij projecten als Gent KnapT OP richten we ons expliciet op mensen met minder middelen.

Hernieuwbare energie

Fossielen zijn verleden tijd, vandaag is hernieuwbare energie de norm! En dat pakken we grootschalig aan: tegen 2024 verdubbelen we het aantal zonnepanelen, onder meer door werk te maken van energiewijken. Via het project Buurzame Stroom zorgen we ervoor dat alle bewoners mee profiteren, ook mensen met minder middelen. Met Buurzame Stroom kwamen er al 2.000 Gentse zonnepanelen bij.

De grote sprong voorwaarts zal vooral van wind komen: we maken daarom van de haven een belangrijke bron van windenergie. Ook de uitbouw van warmtenetten (met de restwarmte van IVAGO en de haven) zal een grote stap zijn in de richting van efficiënt energiegebruik.

Klimaatschepen Tine Heyse: "We kunnen het en we doen het. De Gentse CO₂-uitstoot daalt sterk. Met krachtig beleid en met de steun van de Gentenaars maken we Gent koolstofvrij."

Duurzaam vervoer

Minder auto’s en vooral minder vervuilende auto’s. Gentenaars verplaatsen zich almaar vaker met de fiets of op een andere duurzame manier. De investeringen in comfortabele en veilige voet- en fietspaden werpen vruchten af. Een consequent beleid dat ondubbelzinnig de kaart trekt van duurzame vervoerswijzen, zorgt jaar na jaar voor betere resultaten. Een volgende belangrijke stap: de invoering van de lage-emissiezone op 1 januari 2020.

En ook: adaptatie

Dát de temperatuur stijgt, staat vast. Hitte, droogte, overstromingen: het klimaat is al aan het veranderen. En dus moeten we ook de stad aan die nieuwe realiteit aanpassen. Onder meer door sterk te ontharden en meer ruimte te geven aan groen en water, gaan we het hitte-eilandeffect tegen en zorgen we ervoor dat Gent ook morgen aangenaam blijft. Zo mikken we deze bestuursperiode op 90 hectare bijkomend bos. Daarnaast is het streefdoel dat elke Gentenaar een park in de buurt heeft op niet meer dan 400 meter van de deur.

Zie ook: https://www.groengent.be/_t_schijnt_dat_het_werkt_gent_zonnestad