‘T schijnt dat het werkt: Gent zonnestad

06 November 2019

‘T schijnt dat het werkt: Gent zonnestad

Tegen 2050 maken wij Gent klimaatneutraal. Dat stelt ons voor een dubbele opdracht: energie besparen en hernieuwbare energie een stevige boost geven. Hoe meer we die energie lokaal produceren, hoe beter. Wind en zon spelen hierbij een cruciale rol. En dus liet Groen een stevige ambitie opnemen over zonne-energie in het bestuursakkoord: tegen 2024 verdubbelen we de hoeveelheid energie uit zonnepanelen.

EEN GUNSTIG (ECONOMISCH) KLIMAAT

Hernieuwbare energie is goed voor het klimaat én maakt komaf met fossiele en nucleaire brandstoffen. Voor die brandstoffen betalen we vandaag miljarden euro’s, veelal aan het buitenland en niet altijd aan zeer democratische regimes. In de energieproductie van de toekomst spelen burgers en coöperaties een centrale rol. Burgers krijgen echte zeggenschap. Bovendien zorgen we zo voor nieuwe, kwaliteitsvolle jobs.

GENT: EEN ECHTE VOORTREKKER!

 "Nodig voor het klimaat en goed voor de economie: lokale productie van hernieuwbare energie maakt Gent energieonafhankelijker." Tine Heyse, schepen van Klimaat

Zonnepanelen plaatsen is een slimme investering. Veel Gentenaars hebben dat al begrepen. In 2018 installeerden maar liefst 1.100 Gentenaars zonnepanelen. 7.500 Gentse gezinnen hebben nu panelen op hun dak. Om mensen aan te moedigen, lanceerde Gent in 2015 de online zonnekaart, waarmee je kan nagaan of je dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel elektriciteit je ermee kan opwekken. Ondertussen heeft Vlaanderen deze inspirerende maatregel overgenomen. Bovendien kan in Gent iederéén die investeert in hernieuwbare energie, een lening krijgen via de Energiecentrale, een vzw van de Stad. Op Vlaams niveau is zo’n lening enkel mogelijk voor mensen met een laag inkomen.

DE ZON SCHIJNT VOOR IEDEREEN

Op een zonnige dag leveren de zonnepanelen in Gent nu voldoende stroom om 40.000 gezinnen te voorzien van elektriciteit – dat zijn 1 op 3 gezinnen. Een verdubbeling van de energieproductie door zonnepanelen tegen 2024 vraagt ongeveer 7.000 extra installaties. Burgercoöperaties en ook Gent Zonnestad, een project van Energent dat via groepsaankoop de prijs laag houdt, zijn dus van cruciaal belang om dat doel te bereiken. 

Ook erg belangrijk: de omschakeling naar hernieuwbare energie moet sociaal gebeuren. Buurzame Stroom is een experiment om op zoveel mogelijk daken van een deel van Sint-Amandsberg/Dampoort zonnepanelen te krijgen, ook bij huurders en mensen met minder middelen. Kosten en opbrengsten worden eerlijk verdeeld. Dankzij Buurzame Stroom kwamen er al 2.000 nieuwe zonnepanelen bij. Buurzame Stroom experimenteert ook met de opslag van energie. Dit veelbelovende experiment leert alvast dat de Vlaamse regelgeving op dit moment niet toelaat om ook kwetsbare gezinnen en (ver)huurders mee te laten profiteren; werk aan de winkel dus voor de Vlaamse regering. Op die manier zorgt onze Gentse energie ook op Vlaams niveau voor meer actie!

Dit artikel verscheen in de Groenkrant van oktober 2019. Wil je zelf ook de Groenkrant 4x per jaar thuis ontvangen? Schrijf je dan hier in.
Hier vind je de volledige Groenkrant van oktober 2019.