Gent kiest voor de Gentenaar

07 September 2020

Gent kiest voor de Gentenaar

De Gentse gemeenteraad keurde begin september het aangepaste budget goed voor de komende jaren. Stad Gent geeft 22 miljoen euro extra uit om de Gentenaar, de Gentse economie en het Gentse middenveld te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook is er de komende jaren extra budget voor wonen, voor groen in de buurt en voor Ivago. "Dat vraagt een fameuze financiële inspanning van de Stad, maar uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen", benadrukt fractieleider Sara Mathieu.

Gent toont zich tijdens de crisis van zijn sociaalste kant. Op het moment dat het ganse land op slot ging bleven onze straathoekwerkers doorwerken. De opvang voor dak- en thuislozen werd uitgebreid en extra inloopcentra zorgden ervoor dat ook zij 'in hun kot' konden blijven tijdens de lockdown. Met dank aan tal van stadsmedewerkers en vele Gentenaars die de handen uit de mouwen staken. Het stadsbestuur geeft ook kwetsbare huurders extra zuurstof met een huurpremie voor wie op de wachtlijst staat voor een sociale woning en SVK Gent en HuurinGent worden versterkt zodat er sneller meer private woningen via sociale verhuur beschikbaar worden.

Voor onze kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bleven ook niet in de kou staan. Er was tijdens de lockdown kinderopvang voor wie het nodig had, scholen kregen extra middelen om de meest kwetsbare kinderen te ondersteunen en we organiseerden een Beestige Zomer met tal van activiteiten, summer schools en kampen voor al die kinderen en jongeren die de zomer in eigen land doorbrachten. Ook straten, parken en pleinen werden voorbereid op een hete zomer (link) met veel volk in Gent. IVAGO kreeg extra middelen om ervoor te zorgen dat dat ook op een propere manier kon.

"Ik ben blij dat Stad Gent investeert in de Gentenaars in plaats van de coronarekening naar hen door te schuiven." - Sara Matthieu

Voor onze cultuursector, onze middenstand

En uiteraard deden we er als lokale overheid ook alles aan om ervoor te zorgen dat de meest noodlijdende sectoren het hoofd boven water konden houden. Al sinds het begin van de crisis blijven we in Gent de kaart van cultuur trekken. Met alternatieve Gentse feesten, met de mogelijkheid om coronaproof evenementen te organiseren en met uiteraard een stevige injectie vanuit het Noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd. "Ik ben trots dat we als stad hier de trend zetten om de noodlijdende cultuursector te ondersteunen en het mogelijk te maken om opnieuw van cultuur te genieten op een veilige manier," benadrukt Sara Matthieu.

Ook andere bedrijven, handels- en horecazaken kregen financiële ademruimte, terrassen werden uitgebreid en de toeristische sector werd terug aangezwengeld. Op zijn Gents: duurzaam, met de focus op verblijfstoerisme en op de eigenheid van onze stad.

Voor onze toekomst

Voor Groen Gent is het glashelder: met bijna 22 miljoen aan extra steunmaatregelen voor kwestbare Gentenaars, voor kinderen en jongeren, voor de sectoren die onze samenleving levendig houden kiest deze stad voor een solidaire en duurzame relance en gaan we na corona terug #degoedekantop.

Stad Gent kiest nu ook voor extra onderhoud van woon- en buurtgroen, voor extra buurtstewards en voor extra middelen voor duurzame en gezonde schoolmaaltijden. 

Door de impact van corona mist Stad Gent 27 miljoen euro aan inkomsten, tegelijk werd er dus 22 miljoen euro extra geïnvesteerd. "Hierdoor stijgen de schulden van de Stad, maar de rekening klopt en alles is onder controle. Ik ben blij dat we als stad de schulden maken in plaats van niets te doen en de Gentenaars in de schulden te steken," besluit Sara.

 👇Deel onze Facebookstatus!👇