Gent is pleegzorggemeente!

10 Juli 2019

Gent is pleegzorggemeente!

Een label als hart onder de riem voor de Gentenaars met een groot en warm hart. Op 5 juli werd het label ‘Pleegzorggemeente’ officieel toegekend aan de Stad Gent door Pleegzorg vzw Oost-Vlaanderen, tijdens een korte ceremonie op het stadhuis. Schepen Elke Decruynaere, bevoegd voor opvoeding en gezinsbeleid, mocht de plaquette in ontvangst nemen. Elke benadrukte de steun van het ganse schepencollege voor dit initiatief.

“De stad omarmt zo’n initiatief ten volle. Het is een hart onder de riem van de Gentse pleeggezinnen en het kan een inspiratiebron zijn voor zij die pleegzorg willen overwegen. 350 Gentse pleeggezinnen bieden kinderen en jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en geven ze kansen om te groeien richting toekomst.” Elke Decruynaere, schepen voor Opvoeding en Gezinsbeleid.

Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 4.000 pleeggezinnen. 350 van deze pleeggezinnen wonen in Gent. Deze gezinnen vangen kinderen, jongeren en volwassenen uit Gent en de nabije omgeving op in hun gezin. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische problemen of met een andere handicap. Vaak kunnen ouders voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen zorgen. Afhankelijk van de concrete nood is de opvang continu, tijdens het weekend, voor korte of lange duur.

“De stad omarmt zo’n initiatief ten volle. Het is een hart onder de riem van de Gentse pleeggezinnen en het kan een inspiratiebron zijn voor zij die pleegzorg willen overwegen. 350 Gentse pleeggezinnen bieden kinderen en jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en geven ze kansen om te groeien richting toekomst.” - Elke Decruynaere, schepen voor Opvoeding en Gezinsbeleid.

Pleegzorg is een belangrijke hulpverleningsvorm. Maar pleegouders zijn geen supermensen. Het is een belangrijk engagement en zeker niet altijd vanzelfsprekend. Door pleegzorg onder de aandacht te brengen hoopt de Stad ook dat deze hulpverleningsvorm nog bekender wordt.

De directeur van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Johan Van der Sypt, bedankte de Stad Gent voor de erkenning en de ondersteuning van pleegzorg. “Deze stad waardeert de gezinnen en dat doet deugd. Er is geen directe return verbonden aan dit label, maar het heeft een belangrijke symboolwaarde.” Hij stelde dat Gent een belangrijke gemeente is, ‘in pleegzorgland’: bijna 10% van de Vlaamse pleeggezinnen woont in Gent.  

Schepen Decruynaere en burgemeester De Clercq waren unaniem in hun ondersteuning van pleegzorg en de pleeggezinnen, die het warme en grote hart van de Gentenaars tonen. De Stad Gent voorziet een aantal maatregelen om pleegzorg in het algemeen en pleegouders in het bijzonder te erkennen en te ondersteunen. Dat gaat van een automatische korting voor kinderopvang, tot een officiële ontvangst op het stadhuis in de week van de pleegzorg. Op die manier wil men pleegzorg blijvend onder de aandacht brengen.

Tijdens de ceremonie was er ook aandacht voor een getuigenis van een pleegouder zelf. Nele is, samen met haar man Bart, ouder van 2 zoontjes en een pleegdochter. Nele wees de aanwezigen op de waaier aan aspecten die een pleegkind met zich meebrengt voor hun gezin. Het zorgt vaak dagelijks voor vuurwerk, maar het biedt ook een ruimere blik op de wereld voor ouders én kinderen. Voor de ouders is het contact met de biologische moeder verrijkend. De zonen groeien op in een context waar pleegzorg een evidentie is. “Sommige kinderen kunnen thuis wonen, sommige niet. Blij dat wij voor dat kind een nest kunnen bieden.”  

Stad Gent helpt samen met haar partners actief mee aan het bekendmaken van pleegzorg. Het label krijgt ook een plaats in het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent). De pleeggezinnen in Gent zullen jaarlijks op het stadhuis ontvangen worden voor een drankje en een hapje. Op die manier wil de Stad haar erkentelijkheid en dankbaarheid betonen aan ouders die zorgen voor een pleegkind.